Thủ tục giải thể công ty TNHH 1 thành viên – Hướng dẫn chi tiết

giải thể công ty

giải thể công tyHiện nay, nhiều doanh nghiệp kinh doanh không hiệu quả hoặc vì một lý do nào đó mà không có nhu cầu hoạt động doanh nghiệp nữa. Ngoài đăng ký tạm ngừng kinh doanh thì đăng ký giải thể công ty cũng là một phương án cho doanh nghiệp. Hiện nay, đối với loại hình công ty TNHH 1 thành viên thì thủ tục giải thể tương đối rườm rà, phức tạp. Thông qua bài viết này, chúng tôi chia sẻ những quy định pháp luật hiện hành về thủ tục giải thể công ty TNHH 1 thành viên. Đồng thời giải đáp các thắc mắc về thủ tục giải thể công ty TNHH 1 thành viên và giới thiệu dịch vụ giải thể công ty tại công ty chúng tôi

I. Trường hợp nào phải làm thủ tục giải thể công ty TNHH 1 thành viên.

Công ty TNHH 1 thành viên phải tiến hành giải thể trong trường hợp:

 • Hết thời hạn hoạt động ghi trong điều lệ công ty mà không chỉnh sửa (nếu có);
 • Theo quyết định của chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên;
 • Theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Ngoài ra, công ty TNHH 1 thành viên giải thể cần đáp ứng điều kiện sau:

 • Công ty TNHH 1 thành viên đã thanh toán hết các khoản nợ, các nghĩa vụ tài sản của mình. Bao gồm các khoản nợ người lao động, nợ thuế, nợ bảo hiểm, nợ khác,..;
 • Công ty TNHH 1 thành viên không trong thời gian giải quyết tranh chấp tại cơ quan có thẩm quyền;
 • Nếu vẫn còn nợ nhưng không có khả năng thanh toán thì phải làm thủ tục phá sản.

II. Hướng dẫn thủ tục giải thể công ty TNHH 1 thành viên.

1. Thông báo về việc giải thể công ty TNHH 1 thành viên.

Trong thời gian 7 ngày từ ngày chủ sở hữu công ty ra quyết định giải thể, doanh nghiệp phải gửi thông báo giải thể cho các cơ quan sau:

 • Sở kế hoạch và đầu tư nơi đặt trụ sở;
 • Cơ quan thuế;
 • Người lao động;
 • Đối tác, bạn hàng, chủ nợ khác (nếu có);
 • Thông báo niêm yết tại trụ sở công ty.

Trong thông báo giải thể phải có các nội dung về thông tin doanh nghiệp giải thể và phương án giải quyết các khoản nợ của doanh nghiệp đó.

Hồ sơ thông báo về việc giải thể công ty TNHH 1 thành viên gồm:

 • Thông báo về việc giải thể;
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc giải thể;

Thứ tự thanh toán các khoản nợ của công ty TNHH 1 thành viên:

 • Thanh toán khoản nợ người lao động. Gồm có nợ lương, nợ bảo hiểm, trợ cấp và quyền lợi khác theo Hợp đồng lao động và Thỏa ước lao động tập thể.
 • Thanh toán các khoản nợ thuế;
 • Thanh toán các khoản nợ khác.

2. Xác nhận không nợ thuế xuất – nhập khẩu khi giải thể công ty TNHH 1 thành viên.

Đối với công ty TNHH 1 thành viên có đăng ký ngành nghề kinh doanh xuất – nhập khẩu hoặc có hoạt động xuất – nhập khẩu thì phải xin xác nhận không nợ thuế xuất – nhập khẩu. Xác nhận không nợ thuế xuất nhập khẩu được gửi về Tông cục hải quan.

Hồ sơ xin xác nhận không nợ thuế xuất – nhập khẩu của công ty TNHH 1 thành viên gồm:

 • Công văn xin xác nhận không nợ thuế xuất – nhập khẩu;
 • Quyết định giải thể công ty;
 • Bản sao đăng ký kinh doanh công ty;

Thời gian xin xác nhận: 7 ngày làm việc;

Xem thêm: Thủ tục tạm ngừng đăng ký kinh doanh.

3. Đóng mã số thuế khi giải thể công ty TNHH 1 thành viên.

Trước khi nộp hồ sơ đóng mã số thuế, công ty TNHH 1 thành viên nộp đầy đủ các loại báo cáo thuế sau:

 • Báo cáo thuế giá trị gia tăng;
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn;
 • Báo cáo thuế thu nhập cá nhân;
 • Báo cáo kết quả hủy hóa đơn;
 • Bộ báo cáo tài chính;

Hồ sơ xin mã số thuế khi giải thể công ty TNHH 1 thành viên:

 • Đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế;
 • Quyết định chủ sở hữu về việc giải thể công ty;
 • Công văn cam kết không nợ thuế;
 • Bản sao đăng ký kinh doanh;
 • Một số giấy tờ liên quan khác như:
  • Xác nhận không nợ thuế xuất nhập – khẩu;
  • Đề nghị không nhận hoàn thuế. (Với trường hợp doanh nghiệp muốn làm thủ tục giải thể nhanh và số tiền nhận hoàn thuế không đáng kể).

Thời gian giải quyết: Từ 7-21 ngày làm việc. Thời gian giải quyết thủ tục đóng mã số thuế phụ thuộc vào doanh thu và hồ sơ sổ sách, hóa đơn, chứng từ của công ty.

Ngoài ra, trong thời gian này, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục như:

 • Đóng tài khoản ngân hàng (nếu có mở tài khoản ngân hàng);
 • Trả dấu công an (nếu dấu do công an cấp);
 • Thanh lý tài sản công ty (nếu có);
 • Báo giảm lao động (nếu có);

4. Nộp hồ sơ giải thể công ty TNHH 1 thành viên.

Theo quy định, sau khi đóng mã số thuế, doanh nghiệp sẽ được giải thể sau 180 ngày. Tuy nhiên, để rút ngắn thời gian, công ty TNHH 1 thành viên có thể nộp hồ sơ trực tiếp đến sở kế hoạch đầu tư.

Hồ sơ sơ giải thể công ty TNHH 1 thành viên gồm:

 • Thông báo giải thể doanh nghiệp;
 • Báo cáo về thanh lý tài sản doanh nghiệp;
 • Báo cáo về danh sách chủ nợ và số nợ thanh toán;
 • Báo cáo về việc sử dụng lao động;

Thời gian giải quyết: 5 ngày làm việc.

Như vậy, chúng tôi đã chia sẻ quy trình giải thể công ty chỉ với 4 bước đơn giản. Nếu hồ sơ, sổ sách của khách hàng không có hoặc có ít doanh thu thì toàn bộ thủ tục giải thể công ty TNHH 1 thành viên chỉ trong 3-4 tuần.

III. Các thắc mắc khi giải thể công ty TNHH 1 thành viên.

1. Giải thể công ty TNHH 1 thành viên có phải quyết toán thuế không?

Điều kiện giải thể công ty là bắt buộc doanh nghiệp phải hoàn thành các nghĩa vụ về tài chính, trong đó có các khoản nợ thuế. Do đó, quyết toàn thuế là điều bắt buộc khi giải thể công ty. Trong trường hợp không thể thanh toán các nghĩa vụ này, doanh nghiệp không được giải thể mà phải làm thủ tục phá sản.

2. Giải thể công ty TNHH 1 thành viên hết bao nhiêu tiền?

Thủ tục giải thể công ty TNHN 1 thành viên hiện nay không mất phí nhà nước. Tuy nhiên, doanh nghiệp phải chi trả các khoản nợ theo quy định trước khi giải thể.

3. Giải thể công ty TNHH 1 thành viên thực hiện ở những cơ quan nào?

Thủ tục giải thể công ty TNHH 1 thành viên thực hiện ở các cơ quan sau:

 • Hải quan: Xin xác nhận không nợ thuế xuất – nhập khẩu;
 • Thuế: Hoàn thành nghĩa vụ thuế và đóng mã số thuế;
 • Bảo hiểm: Báo giảm lao động và hoàn thành nghĩa vụ bảo hiểm cho lao động;
 • Sở kế hoạch và đầu tư: Hoàn thành thủ tục giải thể, xóa tên doanh nghiệp.

4. Sau khi giải thể công ty TNHH 1 thành viên, có được mở công ty mới không?

Chỉ trong trường hợp doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản mới bị hạn chế mở công ty mới. Trường hợp công ty TNHH 1 thành viên đã giải thể, chủ sở hữu công ty có thể mở công ty mới hoặc tham gia góp vốn mở công ty mới mà không bị hạn chế quyền lợi gì.

Xem thêm: Dịch vụ mở công ty trong 3 ngày giá rẻ.

5. Dịch vụ giải thể công ty TNHH 1 thành viên hết bao tiền?

Thông thường, dịch vụ giải thể công ty TNHH 1 thành viên tại đơn đơn vị luật giao động từ 3.5tr-10tr. Tuy nhiên, hiện nay, chúng tôi cung cấp dịch vụ giải thể công ty trọn gói chỉ từ 3tr với nhiều hỗ trợ ưu đãi cho khách hàng về thủ tục thuế, hải quan,…

IV. Dịch vụ giải thể công ty TNHH 1 thành viên giá rẻ.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ giải thể công ty TNHH 1 thành viên với chi phí hợp lý nhất. Khách hàng không cần đi lại, kết quả sẽ được gửi về tận tay quý khách hàng. Phí dịch vụ chúng tôi cung cấp trọn gói chỉ từ 3tr và tối đa 4.5tr cho mọi khách hàng.

Dịch vụ giải thể công ty TNHH 1 thành viên chúng tôi cung cấp gồm:

 • Tư vấn điều kiện, quy trình, thủ tục giải thể công ty TNHH 1 thành viên;
 • Tư vấn tổ chức thanh lý tài sản công ty;
 • Tư vấn giải quyết các khoản nợ doanh nghiệp;
 • Tư vấn giải quyết các vấn đề với người lao động;
 • Tư vấn chuẩn bị các hóa đơn, chứng từ, sổ sách kế toán trước khi cơ quan thuế đến kiểm tra để đóng mã số thuế;
 • Thực hiện xin xác nhận không nợ thuế xuất – nhập khẩu ở Hải quan;
 • Thực hiện thông báo giải thể đến các tổ chức, cơ quan liên quan;
 • Thực hiện trả dấu cho công an/ hủy mẫu dấu doanh nghiệp;
 • Thực hiện đóng mã số thuế;
 • Thực hiện thủ tục giải thể/ xóa tên trên cổng thông tin về doanh nghiệp;
 • Hỗ trợ các vấn đề khác nếu khách hàng có nhu cầu;

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi hướng dẫn chi tiết thủ tục giải thể công ty TNHH 1 thành viên. Quý khách hàng có thể tự thực hiện thủ tục giải thể công ty hoặc có thể liên hệ đến chúng tôi để được sử dụng dịch vụ chuyên nghiệp, nhanh chóng. Đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm, nhiệt tình sẽ không làm bạn thất vọng. Hãy liên hệ 0969.324.395 để được tư vấn đầy đủ thủ tục giải thể công ty TNHH 1 thành viên và các loại hình doanh nghiệp khác.