Điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất

Hóa chất có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất phải đáp ứng những tiêu chuẩn riêng. Vậy điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất được quy định thế nào? Tiêu chuẩn nhà kho, công nghệ, thiết bị,… để sản xuất, kinh doanh hóa chất được quy định cụ thể thế nào? Các bạn có thể tham khảo nội dung sau:

I. Điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất với các hóa chất nói chung.

Hóa chất được phân làm nhiều loại khác nhau. Tuy nhiên, điều kiện kinh doanh, sản xuất hóa chất đều phải tuân thủ các tiêu chuẩn chung sau:

1. Điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất đối với nhà xưởng và kho chứa hóa chất.

Nhà xưởng và kho chứa hóa chất phải đáp ứng được các tiêu chí sau:

 • Đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia, phù hợp tính chất, quy mô, công nghệ sản xuất, lưu trữ hóa chất;
 • Có cửa, lối thoát thiểm. Có biển chỉ dẫn, đèn báo, được thiết kế thuận lợi cho cứu hộ, cứu nạn, thoát hiểm;
 • Có hệ thống thông gió đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn hệ thống gió;
 • Hệ thống chiếu sáng đảm bảo. Thiết bị điện đảm bảo tiêu chuẩn phòng, chống cháy, nổ;
 • Chịu được hóa chất, tải trọng, không trợ trượt, có rãnh thu gom rác thải, thoát nước;
 • Có bảng nội quy về an toàn hóa chất. Biển báo mức độ nguy hiểm của hóa chất. Biển báo có các nội dung:
  • Mã nhận dạng hóa chất;
  • Hình đồ cảnh báo, từ cảnh báo, cảnh báo nguy cơ;
  • Nếu hóa chất có nhiều đặc tính nguy hiểm thì hình đồ phải thể hiện đầy đủ.
  • Có bảng hướng dẫn quy trình thao tác an toàn ở vị trí dễ đọc, dễ thấy.
 • Có hệ thống thu lôi chống sét. Trường hợp không có hệ thống thu lôi thì phải nằm trong khu vực được chống sét.
 • Nếu có bồn chưa ngoài trời phải có các biện pháp đảm bảo hóa chất không thoát ra môi trường khi có sự cố.
 • Đáp ứng điều kiện phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, an toàn lao động.

2. Điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất đối với công nghệ, thiết bị, dụng cụ bao bì.

Công nghệ sản xuất hóa chất phải đáp ứng điều kiện sau:

 • Giảm thiểu nguy cơ sự cố hóa chất;
 • Giảm thiểu nguy cơ gây ô nhiễm môi trường;
 • Đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Điều kiện về thiết bị kỹ thuật, máy móc sản xuất, kinh doanh hóa chất:

 • Đạt an toàn tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;
 • Phù hợp chủng loại hóa chất, quy trình, quy mô sản xuất;
 • Thiết bị đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động;
 • Các thiết bị đo lường thử nghiệm phải được kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh, bảo dưỡng theo quy định.

Điều kiện bao bì, vật chứa hóa chất:

 • Đảm bảo kín, chắc chắn, chịu được tác động hóa chất, thời tiết, khi bốc xếp, vận chuyển;
 • Với bao bì, vật chứa đã qua sử dụng:
  • Được bảo quản riêng;
  • Kiểm tra, làm sạch bao bì đã qua sử dụng trước khi nạp hóa chất.
  • Nếu không sử dụng lại phải được thu gom, xử lý theo quy định về môi trường;
 • Có nhãn đầy đủ theo quy định. Nhãn rõ đọc, chịu được tác động của hóa chất, thời tiết, tác động khi vận chuyển, bốc xếp.

3. Điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất trong quản quản, vận chuyển hóa chất.

Việc vận chuyển, bảo quản hóa chất phải cần đáp ứng:

 • Hóa chất nguy hiểm được phân khu, sắp xếp theo tính chất từng hóa chất;
 • Không bảo quản chung các hóa chất có phản ứng với nhau hoặc có yêu cầu an toàn khác nhau trong cùng khu vực;
 • Bảo quản theo tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia hiện hành;
 • Đảm bảo an toàn, thuận lợi cho công tác ứng phó sự cố hóa chất;
 • Vận chuyển theo quy định của vận chuyển hàng nguy hiểm.

4. Điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất trong hoạt động san chiết, đóng gói hóa chất.

Điều kiện địa điểm thực hiện hoạt động san chiết, đóng gói hóa chất:

 • Đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ;
 • Đảm bảo vệ sinh môi trường;
 • Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động;

Thiết bị san chiết, đóng gói hóa chất đảm bảo:

 • Đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;
 • Thiết bị có yêu cầu về an toàn, thiết bị đo lường phải được kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh, bảo dưỡng theo quy định;

Người thực hiện san chiết, đóng gói được huấn luyện về an toàn hóa chất.

II. Điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất với các hóa chất cụ thể.

Các hóa chất được phân loại thành các nhóm như:

 • Nhóm hóa chất có điều kiện trong công nghiệp;
 • Nhóm hóa chất là tiền chất công nghiệp;
 • Nhóm hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh;
 • Nhóm hóa chất cấm, hóa chất độc;

Phân loại hóa chất được thực hiện theo phụ lục đi kèm Nghị định quy định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của luật hóa chất. (Văn bản số: 09/VBHN-BCT ngày 09/3/2020).

1. Điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất với hóa chất có điều kiện trong công nghiệp;

Hồ sơ, trình tự, thủ tục, điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất có điều kiện trong công nghiệp bạn tham khảo tại đây.

2. Điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất với tiền chất công nghiệp.

Hồ sơ, trình tự, thủ tục, điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất là tiền chất công nghiệp bạn tham khảo tại đây.

3. Điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất với hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh;

Hồ sơ, trình tự, thủ tục, điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế trong công nghiệp bạn tham khảo tại đây.

4. Điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất với hóa chất cấm, hóa chất độc.

Hóa chất cấm chỉ được sử dụng nhằm mục địch nghiên cứu khoa học, đảm bảo an ninh, quốc phòng, phòng chống dịch bệnh. Do đó, mọi tổ chức, cá nhân không được sản xuất, kinh doanh, cất giữ, sử dụng hóa chất cấm (trừ trường hợp được cho phép). Hoạt động nhập khẩu hóa chất cấm phải được quản lý nghiêm, không để thất thoát, sự cố.

Họat động kinh doanh hóa chất độc phải có Phiếu kiểm soát theo quy định Luật Hóa chất.

III. Dịch vụ xin giấy phép đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn xin giấy phép đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất với chi phí hợp lý nhất.

Phạm vi công việc khi xin giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất bao gồm:

 • Tư vấn quy định về điều kiện kinh doanh, sản xuất hóa chất;
 • Hỗ trợ khách hàng tra cứu, phân loại hóa chất để xin giấy phép phù hợp;
 • Thẩm định kho chứa, nhà xưởng, thiết bị máy móc,… trước khi xin giấy phép;
 • Soạn thảo hồ sơ, giấy tờ xin cấp phép sản xuất, kinh doanh hóa chất;
 • Thực hiện thủ tục xin cấp phép đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất;
 • Hỗ trợ giải trình, báo cáo về hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất;
 • Hỗ trợ thủ tục thành lập doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh phù hợp;
 • Tư vấn các vấn đề khác theo yêu cầu khách hàng;

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất. Mọi thấc mắc vui lòng liên hệ 0969.324.395 để được tư vấn giải đáp.