Xin giấy phép sản xuất rượu ở Hà Nội

Sản xuất rượu là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và chịu sự quản lý của nhiều cơ quan nhà nước khác nhau. Tùy thuộc vào quy mô và nồng độ rượu sản xuất mà cơ sở sản xuất rượu có thể xin giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (có sử dụng dây chuyền máy móc, thiết bị công nghiệp) hoặc sản xuất rượu thủ công (không sử dụng dây chuyền máy móc, thiết bị công nghiệp). Vậy điều kiện, thủ tục xin giấy phép sản xuất rượu được quy định thế nào? Mời các bạn tham khảo nội dung tư vấn xin giấy phép sản xuất rượu ở Hà Nội sau đây:

Cơ sở sản xuất rượu chịu sự quản lý của những cơ quan nhà nước có thẩm quyền nào?

Cơ sở sản xuất rượu chịu sự quản lý của các cơ quan sau:

 • Điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm: Bộ Công Thương;
 • Điều kiện phòng chống cháy nổ: Cảnh sát phòng cháy chữa cháy;
 • Điều kiện vệ sinh môi trường: Bộ Tài nguyên và Môi trường;
 • Điều kiện tem nhãn hàng hóa: Bộ Tài Chính; Tổng Cục Thuế;
 • Điều kiện cấp phép sản xuất rượu: Bộ Công Thương.

Mục lục

I. Xin giấy phép sản xuất rượu ở Hà Nội dưới hình thức sản xuất công nghiệp (Rượu có nồng độ cồn từ 5,5 độ trở trên).

1. Điều kiện xin giấy phép sản xuất rượu ở Hà Nội dưới hình thức sản xuất công nghiệp.

Cơ sở sản xuất rượu công nghiệp có nồng độ cồn từ 5,5 độ trở lên phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

 • Là doanh nghiệp;
 • Có dây chuyền, máy móc, thiết bị phù hợp đáp ứng quy mô sản xuất công nghiệp;
 • Có giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm phù hợp;
 • Đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường theo quy định;
 • Đáp ứng quy định về nhãn hàng hóa rượu. Cụ thể rượu phải được dán tem và ghi nhãn hàng hóa theo quy định;
 • Nhân sự phụ trách kỹ thuật có trình độ, chuyên môn phù hợp.

2. Hồ sơ xin giấy phép sản xuất rượu ở Hà Nội dưới hình thức sản xuất công nghiệp.

 Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ xin Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp gồm có:

 • Giấy đề nghị cấp phép sản xuất rượu công nghiệp ở Hà Nội;
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ chứng nhận đăng ký đầu tư hợp pháp;
 • Giấy tờ về sản phẩm rượu:
  • Bản công bố sản phẩm rượu;
  • Hoặc giấy tiếp nhận công bố hợp quy;
  • Hoặc xác nhận công bố phù hợp (với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật).
 • Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Có thể là một trong các giấy tờ sau:
  • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;
  • Thực hành sản xuất tốt (GMP);
  • Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP);
  • Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (ISO 22000);
  • Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (EFS);
  • Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC);
  • Hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000).
 • Giấy tờ chứng minh đảm bảo vệ sinh môi trường. Có thể là 1 trong các giấy tờ sau:
  • Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;
  • Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường;
  • Xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường;
 • Bảng kê tên hàng hóa rượu kèm nhãn hàng hóa rượu của doanh nghiệp;
 • Giấy tờ chứng minh nhân sự đủ điều kiện sản xuất rượu gồm:
  • Quyết định tuyển dụng hoặc Hợp đồng lao động;
  • Bằng cấp. giấy chứng nhận chuyên môn phù hợp của cán bộ kỹ thuật.

3. Thủ tục xin giấy phép sản xuất rượu ở Hà Nội dưới hình thức sản xuất công nghiệp.

Doanh nghiệp chuẩn bị 01 bộ hồ sơ nộp tại một trong các cơ quan sau:

 • Trường hợp quy mô sản xuất từ 03 triệu lít/năm trở lên: Bộ Công Thương;
 • Trường hợp quy mô sản xuất dưới 03 triệu lít/năm: Sở Công Thương.

Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc;

II. Xin giấy phép sản xuất rượu ở Hà Nội dưới hình thức thủ công (Rượu có nồng độ cồn từ 5,5 độ trở trên).

1. Xin giấy phép sản xuất rượu ở Hà Nội dưới hình thức thủ công nhằm mục đích kinh doanh.

a. Điều kiện xin giấy phép sản xuất rượu ở Hà Nội dưới hình thức thủ công nhằm mục đích kinh doanh.

Cơ sở sản xuất rượu thủ công với mục đích kinh doanh phải đáp ứng điều kiện sau:

 • Có giấy phép thành lập phù hợp. Cụ thể:
  • Giấy phép đăng ký doanh nghiệp; 
  • Giấy phép đăng ký hộ kinh doanh;
  • Giấy phép thành lập hợp tác xã/ liên hiệp hợp tác xã.
 • Có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm;
 • Có ghi nhãn hàng hóa theo quy định;

b. Hồ sơ xin giấy phép sản xuất rượu ở Hà Nội dưới hình thức thủ công nhằm mục đích kinh doanh.

Cơ sở sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh chuẩn bị hồ sơ gồm:

 • Giấy đề nghị cấp phép sản xuất rượu thủ công để kinh doanh ở Hà Nội;
 • Giấy phép thành lập hợp pháp: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hộ kinh doanh;
 • Giấy tờ về sản phẩm rượu:
  • Công bố sản phẩm rượu;
  • Hoặc giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy;
  • Hoặc xác nhận công bố phù hợp (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật).
 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (trừ trường hợp đối với cơ sở thuộc loại kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ);
 • Bảng kê tên rượu kèm mẫu nhãn hàng hóa rượu;

c. Thủ tục xin giấy phép sản xuất rượu ở Hà Nội dưới hình thức thủ công nhằm mục đích kinh doanh.

Cơ sở chuẩn bị 01 bộ hồ sơ nộp tại: Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.

2. Xin giấy phép sản xuất rượu ở Hà Nội dưới hình thức thủ công để bán cho cơ sở sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại.

a. Điều kiện xin giấy phép sản xuất rượu ở Hà Nội dưới hình thức thủ công để bán cho cơ sở sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại.

Cơ sở sản xuất rượu thủ công để bán cho cơ sở sản xuất rượu đã có giấy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại phải có điều kiện sau:

 • Không bắt buộc có giấy phép kinh doanh, giấy phép thành lập;
 • Có hợp đồng mua bán với doanh nghiệp đã được cấp Giấy sản xuất rượu công nghiệp.

Cơ sở sản xuất rượu thủ công để bán cho cơ sở sản xuất rượu không có giấy phép sản xuất rượu công nghiệp đáp ứng điều kiện sau:

 • Có giấy phép thành lập phù hợp. Cụ thể:
  • Giấy phép đăng ký doanh nghiệp; 
  • Giấy phép đăng ký hộ kinh doanh;
  • Giấy phép thành lập hợp tác xã/ liên hiệp hợp tác xã.
 • Có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm;
 • Có ghi nhãn hàng hóa theo quy định;

b. Hồ sơ xin giấy phép sản xuất rượu ở Hà Nội dưới hình thức thủ công để bán cho cơ sở sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại.

Sản xuất rượu thủ công để bán cho cơ sở sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại không được cấp giấy phép nhưng phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hồ sơ đăng ký sản xuất rượu thủ công ở Hà Nội để bán cho cơ sở đã có giấy phép sản xuất rượu công nghiệp gồm:

 • Tờ khai đăng ký sản xuất rượu thủ công;
 • Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc giấy phép kinh doanh/ giấy phép thành lập của cơ sở.

Đối với cơ sở sản xuất rượu thủ công ở Hà Nội để bán cho cơ sở không có giấy phép sản xuất rượu công nghiệp thì thủ tục áp dụng như đối với trường hợp xin giấy phép sản xuất rượu ở Hà Nội dưới hình thức thủ công nhằm mục đích kinh doanh.

c. Thủ tục xin giấy phép sản xuất rượu ở Hà Nội dưới hình thức thủ công để bán cho cơ sở sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: UBND huyện;

Thời hạn giải quyết: 5 – 10 ngày làm việc.

III. Xin giấy phép sản xuất rượu ở Hà Nội với rượu có nồng độ cồn dưới 5.5 độ.

1. Điều kiện xin giấy phép sản xuất rượu ở Hà Nội với rượu có nồng độ cồn dưới 5.5 độ.

Cơ sở sản xuất rượu ở Hà Nội có nồng độ cồn dưới 5.5 độ đáp ứng điều kiện sau:

 • Có giấy phép thành lập phù hợp:
  • Giấy phép đăng ký kinh doanh: Doanh nghiệp, Hộ kinh doanh;
  • Giấy phép thành lập: Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã.
 • Tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm;

2. Hồ sơ xin giấy phép sản xuất rượu ở Hà Nội với rượu có nồng độ cồn dưới 5.5 độ.

Cơ sở sản xuất rượu có nồng độ cồn dưới 5.5 độ không thuộc diện được cấp giấy phép nhưng phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hồ sơ đăng ký sản xuất rượu ở Hà Nội có nồng độ dưới 5.5 độ gồm:

 • Giấy đăng ký sản xuất rượu có nồng độ cồn dưới 5.5 độ;
 • Giấy phép đăng ký kinh doanh/ giấy phép thành lập phù hợp;
 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

3. Thủ tục xin giấy phép sản xuất rượu ở Hà Nội với rượu có nồng độ cồn dưới 5.5 độ.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng của UBND huyện;

Thời gian giải quyết hồ sơ: 5 – 10 ngày làm việc.

IV. Dịch vụ xin giấy phép sản xuất rượu ở Hà Nội.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ xin giấy phép sản xuất rượu ở Hà Nội cho các cơ sở sản xuất rượu thủ công, sản xuất rượu công nghiệp với mọi quy mô khác nhau. Chi phí thực hiện thủ tục hợp lý, không yêu cầu khách hàng đi lại và không phát sinh thêm phụ phí.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về điều kiện, trình tự thủ tục xin giấy phép sản xuất rượu ở Hà Nội. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 0969.324.395 để được giải đáp.

One thought on “Xin giấy phép sản xuất rượu ở Hà Nội

 1. Pingback: Hướng dẫn xin giấy phép mở xưởng may gia công đơn giản - Dịch vụ luật

Comments are closed.