Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Hà Nam

Hà Nam là một trong những địa phương thu hút vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất cả nước. Với vị trí địa lý thuận lợi, nhiều chính sách ưu đãi đầu tư của chính quyền mà nhu cầu thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Hà Nam trong những năm gần đây tăng cao. Tính đến năm 2018, Hà Nam đã có 250 doanh nghiệp có vốn nước ngoài với tổng vốn đầu tư 2.500 tỷ USD. Với mong muốn tháo gỡ các vướng mắc cho nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào Hà Nam, chúng tôi hướng dẫn chi tiết thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Hà Nam trong bài viết sau:

Quy trình thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Hà Nam:

 • B1: Xin giấy phép đầu tư tại Hà Nam;
 • B2: Thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài ở Hà Nam;
 • B3: Xin giấy phép chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực hoạt động công ty (nếu có).

I. Căn cứ pháp lý làm thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Hà Nam.

Nội dung bài viết tư vấn thành lập công ty vốn nước ngoài ở Hà Nam căn cứ các quy định sau:

 • Biểu cam kết WTO;
 • Luật Đầu tư 2020;
 • Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Nghị định 01/2021 hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;
 • Nghị định 31/2021 hướng dẫn Luật Đầu tư;
 • Thông tư 01/2021/TT-BKKHDT hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông tư 03/2021/TT-BKKHDT quy định mẫu văn bản trong đầu tư;
 • Các văn bản khác có liên quan

II. Hỗ trợ ưu đãi đầu tư khi thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Hà Nam.

1. Hình thức ưu đãi đầu tư khi thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Hà Nam.

Khi thành lập công ty có vốn nước ngoài ở Hà Nam, nhà đầu tư được hưởng chính sách ưu đãi đấu tư thông qua các hình thức sau:

 • Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp:
  • Thuế suất thấp hơn thuế suất thông thường;
  • Miễn thuế, giảm thuế;
  • Các ưu đãi khác về thuế thu nhập doanh nghiệp;
 • Ưu đãi thuế nhập khẩu đối với:
  • Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định;
  • Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất;
 • Ưu đãi miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất;
 • Ưu đãi khấu hao nhanh, tăng chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế.

2. Đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư khi thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Hà Nam

Các dự án đầu tư được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư ở Hà Nam gồm:

 • Dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư;
 • Dự án tại địa bàn ưu đãi đầu tư;
 • Dự án đầu tư có:
  • Vốn tối thiểu 6.000 tỷ VNĐ;
  • Giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ VNĐ trong thời hạn 03 năm từ ngày được cấp phép đầu tư;
  • Sử dụng trên 3.000 lao động hoặc có doanh thu tối thiểu 10.000 tỷ VNĐ trong mỗi năm trong thời gian 03 năm từ năm có doan thu;
 • Dự án xây dựng nhà ở xã hội;
 • Dự án ở vùng nông thôn có từ 500 lao động trở lên;
 • Dự án sử dụng lao động khuyết tật;
 • Dự án công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học – công nghệ;
 • Dự án thuộc danh mục khuyến khích chuyển giao công nghệ;
 • Dự án khởi nghiệp sáng tạo, trung tâm nghiên cứu, phát triển;
 • Dự án kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp vừa và nhỏ;
 • Dự án đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ;
 • Các dự án khác theo quy định được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định VN và điều ước quốc tế VN là thành viên.

II. Xin giấy phép đầu tư khi thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Hà Nam.

1. Hồ sơ xin giấy phép đầu tư khi thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Hà Nam.

Xin giấy phép đầu tư cho doanh nghiệp tại Hà Nam gồm có:

 • Giấy xin chấp thuận thực hiện dự án đầu tư ở Hà Nam;
 • Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
 • Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư tại Hà Nam;
 • Đề xuất dự án đầu tư;
 • Giấy tờ chứng minh nhà đầu tư sử dụng đất hợp pháp;
 • Giải trình công nghệ trong trường hợp dự án chuyển giao công nghệ phải thẩm định, lấy ý kiến;
 • Hợp đồng BCC (nếu có);
 • Các tài liệu khác liên quan (nếu có).

Xem thêm: Thành lập công ty có vốn đầu tư Singapore tại Việt Nam.

2. Thủ tục xin giấy phép đầu tư khi thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Hà Nam.

Nhà đầu tư thực hiện xin giấy phép đầu tư theo trình tự sau:

 • B1: Kê khai thông tin trên hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài;
 • B2: Nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cơ quan tiếp nhận và giải quyết hồ sơ xin cấp phép đầu tư ở 1 trong các cơ quan sau:

 • Ban quản lý dự án khu công nghiệp;
 • Ban quản lý dự án khu chế xuất;
 • Ban quản lý dự án khu công nghệ cao;
 • Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Nam

Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc.

III. Thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Hà Nam.

1. Hồ sơ thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Hà Nam.

Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Nam gồm có:

 • Đơn đề nghị thành lập doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty có vốn đầu tư nước ngoài ở Hà Nam;
 • Danh sách thành viên/ cổ đông công ty;
 • Giấy tờ chứng thực cá nhân của thành viên/ cổ đông công ty là cá nhân;
 • Giấy phép thành lập của thành viên/cổ đông công ty là tổ chức;
 • Giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp.

Các hồ sơ là bản gốc hoặc bản sao công chứng hợp pháp theo quy định.

2. Trình tự thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Hà Nam.

Nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Nam bằng các cách sau:

 • Nộp qua mạng qua cổng thông tin về đăng ký kinh doanh;
 • Nộp trực tiếp hoặc bưu điện đến Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Nam.

Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc.

3. Các thủ tục sau thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Hà Nam.

Sau khi được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục thuế:

 • Nộp tờ khai môn bài;
 • Nộp thuế môn bài;
 • Mua hóa đơn;
 • Thông báo phát hành hóa đơn;
 • Mua chữ ký số;
 • Mở tài khoản ngân hàng;….

Ngoài ra, nếu doanh nghiệp hoạt động trong một số lĩnh vực có điều kiện phải xin giấy phép khác như:

 • Giấy phép bán lẻ;
 • Giấy phép lữ hành;
 • Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, tin học,…

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư cấn giấy phép phù hợp với hoạt động của công ty.

Xem thêm: Xin giấy phép lao động cho người nước ngoài ở Việt Nam

IV. Dịch vụ thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Hà Nam.

Với trên 100 khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp nước, chúng tôi cung cấp dịch vụ pháp lý toàn diện cho các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Dịch vụ chúng tôi cung cấp rất đa dạng như:

 • Thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Việt Nam;
 • Xin gia hạn giấy phép đầu tư;
 • Điều chỉnh giấy phép đầu tư;
 • Xin giấy phép lao động cho người nước ngoài;
 • Làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài;
 • Làm thủ tục nhập cảnh cho người nước ngoài đến VN;….

Các công việc chúng tôi thực hiện khi làm thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Hà Nam gồm:

 • Tư vấn điều kiện, trình tự thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Hà Nam;
 • Tư vấn lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp;
 • Tư vấn điều kiện ưu đãi đầu tư, chính sách ưu đãi đầu tư tại Hà Nam;
 • Xin cấp phép đầu tư;
 • Xin giấy phép thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Hà Nam;….

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về quy định thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Hà Nam. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 0969.324.395 để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời.