Dịch vụ thay đổi giám đốc công ty ở Hà Nam

Giám đốc công ty thường là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Giám đốc là người đại diện cho doanh nghiệp khi tham gia các giao dịch, đại diện cho doanh nghiệp tại tòa án và trước các cơ quan khác. Doanh nghiệp có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Tùy thuộc vào nhu cầu thực tế mà doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi người đại diện theo pháp luật. Nếu bạn đang cần tư vấn về dịch vụ thay đổi giám đốc công ty ở Hà Nam thì có thể tham khảo nội dung bài viết sau đây của chúng tôi.

I. Điều kiện để thay đổi giám đốc công ty ở Hà Nam.

Thay đổi giám đốc công ty ở Hà Nam khi đáp ứng các điều kiện sau:

 • Không thuộc các trường hợp cấm thành lập, quản lý doanh nghiệp theo quy định Khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp;
 • Có trình độ, chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh;
 • Đáp ứng điều kiện khác (nếu điều lệ công ty quy định);

II. Sau khi thay đổi giám đốc công ty ở Hà Nam được phép làm gì?

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Giám đốc công ty được thực hiện các công việc sau:

 • Tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định của công ty;
 • Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh công ty;
 • Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh, phương án đầu tư;
 • Ban hành quy chế quản lý nội bộ công ty;
 • Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý công ty;
 • Ký hợp đòng nhân danh công ty;
 • Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty;
 • Trình báo cáo tài chính hàng năm lên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên’
 • Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận, xử lý lỗ;
 • Tuyển dụng lao động;
 • Quyền và nghĩa vụ khác nếu điều lệ công ty có quy định;

III. Hướng dẫn thủ tục thay đổi giám đốc công ty ở Hà Nam.

1. Hồ sơ thay đổi giám đốc công ty ở Hà Nam

Hồ sơ thay đổi giám đốc công ty ở Hà Nam gồm có các giấy tờ sau đây”

 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty;
 • Biên bản họp của Hội đồng thành viên/ Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị công ty’
 • Quyết định/ nghị quyết của công ty về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật
 • Bản sao công chứng giấy tờ chứng thực cá nhân của giám đốc công ty

2. Trình tự thủ tục thay đổi giám đốc công ty ở Hà Nam.

Thay đổi giám đốc công ty ở Hà Nam thực hiện theo các bước sau:

 • Bước 1: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ theo quy định;
 • Bước 2: Nộp hồ sơ đến Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Nam;
 • Bước 3: Nộp phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Bước 4: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới (sau 3 ngày làm việc).

III. Dịch vụ thay đổi giám đốc công ty ở Hà Nam uy tín, giá rẻ, trọn gói,

Chúng tôi cung cấp dịch vụ thay đổi giám đốc công ty ở Hà Nam cho mọi loại hình doanh nghiệp. Ngoài việc thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, chúng tôi còn thực hiện các công việc khác như:

 • Thẩm định hồ sơ, tiêu chuẩn, điều kiện của giám đốc;
 • Tư vấn các quy định có liên quan khi thay đổi giám đốc công ty;
 • Hoàn thiện các hồ sơ pháp lý nội bộ doanh nghiệp;
 • Tư vấn, hỗ trợ các nội dung khác theo yêu cầu của khách hàng.

IV. Giải đáp các thắc mắc khi thay đổi giám đốc công ty ở Hà Nam.

1. Thời gian thay đổi giám đốc công ty ở Hà Nam bao lâu?

Theo quy định hiện hành, thủ tục thay đổi giám đốc công ty ở Hà Nam hết 3 ngày làm việc.

2. Dịch vụ thay đổi giám đốc công ty ở Hà Nam hết ao nhiêu tiền?

Dịch cụ thay đổi giám đốc công ty ở Hà Nam trọn gói từ 1.5tr. Phí dịch vụ đã bao gồm phí nhà nước và phí làm dấu chức danh cho giám dốc mới công ty.

3. Có thể đăng ký nhiều giám đốc công ty ở Hà Nam không?

Theo quy định hiện hành, người đại diện theo pháp luật công ty có thể lựa chọn chức danh sau:

 • Giám đốc hoặc tổng giám đốc;
 • Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên;
 • Chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên;

Xem thêm: Thành lập chi nhánh ở Yên Bái

Theo quy định, doanh nghiệp có thể đăng ký một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Tuy nhiên, chức danh của những người đại diện theo pháp luật phải khác nhau. Như vậy, theo doanh nghiệp có thể có nhiều giám đốc khác nhau. Trường hợp doanh nghiệp đăng ký nhiều đại diện theo pháp luật thì chức danh của người đại diện phải khác nhau.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về dịch vụ và thủ tục thay đổi giám đốc công ty ở Hà Nam. Nếu bạn cần tư vấn hoặc sử dụng dịch vụ giá rẻ, hãy liên hệ đến chúng tôi để được hỗ trợ