Thủ tục giải thể công ty tại Hà Nội theo quy định mới

giải thể công ty

Thủ tục giải thể công ty tại Hà Nội là việc chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp đó. Hiện nay, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid, suy thoái kinh tế, nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng khó khăn, buộc phải giải thể doanh nghiệp. Do đó, rất nhiều khách hàng liên hệ đến chúng tôi nhờ tư vấn thủ tục giải thể công ty tại Hà Nội và cần hỗ trợ dịch vụ làm thủ tục giải thể công ty tại Hà Nội giá rẻ, nhanh chóng. Thông qua bài viết này, luật sư sẽ giải đáp thắc mắc của khách hàng về trình tự, thủ tục giải thể công ty tại Hà Nội và giới thiệu dịch vụ giải thể công ty giá rẻ tại công ty chúng tôi.

I. Thủ tục giải thể công ty tại Hà Nội phải qua những bước nào?

Hiện nay, thủ tục giải thể công ty tại Hà Nội phải thông qua nhiều bước khác nhau và liên quan đến nhiều cơ quan có thẩm quyền. Hiện nay, mặc dù thủ tục hành chính đã được rút gọn nhiều nhưng doanh nghiệp vẫn phải thực hiện đầy đủ các bước để tiến hành thủ tục giải thể như sau:

 • Bước 1: Công bố doanh nghiệp giải thể;
 • Bước 2: Hoàn thành nghĩa vụ thuế còn nợ; Xin xác nhận không nợ thuế xuất – nhập khẩu (với doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh xuất – nhập khẩu).
 • Bước 3: Thực hiện thủ tục đóng mã số thuế;
 • Bước 4: Nộp hồ sơ giải thể tại Sở kế hoạch và đầu tư.

Ngoài ra, trong trường hợp được cấp Giấy chứng nhận đầu tư cần phải thực hiện thêm thủ tục chấm dứt dự án đầu tư.

II. Hướng dẫn thủ tục giải thể công ty tại Hà Nội theo quy định mới.

Luật doanh nghiệp 2020 mới có hiệu lực từ 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã quy định cụ thể trình tự, thủ tục giải thể công ty. Cụ thể hóa quy định của pháp luật, chúng tôi hướng dẫn quý khách hàng trình tự, thủ tục tiến hành giải thể công ty tại Hà Nội như sau:

1. Thủ tục công bố giải thể công ty tại Hà Nội.

Theo quy định của pháp luật, trong thời hạn 7 ngày để từ ngày công ty ra quyết định giải thể, doanh nghiệp tại Hà Nội phải công bố việc giải thể đến các cơ quan, tố chức, cá nhân sau:

 • Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội;
 • Cơ quan thuế quản lý;
 • Người lao động trong doanh nghiệp;
 • Chủ nợ, người có quyền và lợi ích khác liên quan;
 • Ngoài ra, thông báo về việc giải thể phải được niêm yết tại trụ sở công ty và các đơn vị trực thuộc khác (nếu có).

Thứ tự ưu tiên thanh toán các khoản nợ khi làm thủ tục giải thể công ty tại Hà Nội như sau:

 • Các khoản nợ liên quan đến quyền lợi của người lao động:
  • Tiền lương, trợ cấp thôi việc,
  • Tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp;
  • Các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
 • Nợ thuế;
 • Các khoản nợ khác.

Hồ sơ công bố giải thể công ty tại Hà Nội gồm có:

 • Thông báo về việc giải thể công ty tại Hà Nội;
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu công ty về việc giải thể;
 • Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên về việc giải thể;

Nội dung thông báo về việc giải thể phải có đủ các nội dung sau:

 • Thông tin tên, địa chỉ trụ sở của công ty giải thể;
 • Lý do giải thể;
 • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của công ty giải thể;
 • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;
 • Họ, tên, chữ ký của Chủ sở hữu công ty, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị;

2. Hoàn thành nghĩa vụ thuế và xin xác nhận không nợ thuế xuất – nhập khẩu khi giải thể công ty tại Hà Nội..

Doanh nghiệp nộp đầy đủ các nghĩa vụ thuế với nhà nước như:

 • Thuế giá trị gia tăng;
 • Thuế thu nhập cá nhân;
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp;
 • Thuế xuất – nhập khu;
 • Lệ phí môn bài;
 • Các loại thuế liên quan khác;

Trong trường hợp doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề kinh doanh xuất – nhập khẩu hoặc có hoạt động xuất – nhập khẩu phải xin xác nhận không nợ thuế xuất – nhập khẩu tại Tổng cục hải quan.

Ngoài ra, doanh nghiệp hoàn thành các nghĩa vụ khác cho người lao động và hoàn trả các khoản nợ (nếu có) trong thời gian này. Trường hợp doanh nghiệp sử dụng tài khoản ngân hàng sẽ thực hiện đóng tài khoản ngân hàng. Nếu mẫu dấu của doanh nghiệp do cơ quan công an cấp thì thực hiện trả dấu cho cơ quan công an.

3. Đóng mã số thuế khi giải thể công ty tại Hà Nội.

Thủ tục đóng mã số thuế công ty tại Hà Nội gồm có các bước nộp các hồ sơ báo cáo thuế và hồ sơ yêu cầu đóng mã số thuế công ty.

Doanh nghiệp làm thủ tục giải thể tại Hà Nội nộp báo cáo thuế sau:

 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn;
 • Báo cáo thuế thu nhập cá nhân;
 • Báo cáo thuế giá trị gia tăng;
 • Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp;
 • Quyết toán thuế thu nhập cá nhân;
 • Báo cáo tài chính;
 • Báo cáo kết quả hủy hóa đơn.

Hồ sơ đóng mã số thuế công ty tại Hà Nội gồm có:

 • Đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế công ty ở Hà Nội;
 • Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp;
 • Quyết định, Biên bản họp của công ty về việc giải thể;
 • Cam kết không nợ thuế;
 • Bản sao xác nhận không nợ thuế xuất – nhập khẩu (đã xin xác nhận ở bước trên);
 • Cam kết không hoàn thuế. (Trong trường hợp doanh nghiệp không có nhu cầu được hoàn thuế)

Thời gian thực hiện thủ tục đóng mã số thuế công ty khi làm thủ tục giải thể: Thông thường mất 2-3 tuần. Tuy nhiên, trường hợp doanh nghiệp có nhiều hóa đơn, chứng từ, có vi phạm trong quá trình hoạt động thì thời gian có thể kéo dài hơn. Chúng tôi đã gặp những trường hợp doanh nghiệp tiến hành giải thể nhưng còn nợ thuế và chưa nộp phạt vi phạm hành chính khiến việc đóng mã số thuế kéo dài cả năm mà chưa xong.

Xem thêm: Giải thể chi nhánh ở Hải Dương

4. Nộp hồ sơ giải thể công ty tại Hà Nội.

Sau khi thực hiện thủ tục đóng mã số thuế, doanh nghiệp nộp hồ sơ yêu cầu giải thể doanh nghiệp gồm:

 • Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp;
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp;
 • Báo cáo danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);
 • Xác nhận đã đóng mã số thuế của cơ quan thuế (nếu có).
 • Xác nhận đã trả dấu công an (nếu có).

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội.

Thời gian giải quyết: 5 ngày làm việc.

III. Dịch vụ giải thể công ty tại Hà Nội uy tín, giá rẻ.

Hiểu được doanh nghiệp khi giải thể sẽ ít nhiều gặp khó khăn về tài chính nên có nhu cầu tìm đơn vị tư vấn uy tín, chi phí hợp lý nhất. Chúng tôi cung cấp dịch vụ  giải thể công ty tại Hà Nội với chi phí hợp lý nhất. Chi phí thực hiện thủ tục giải thể công ty tại Hà Nội của chúng tôi chỉ từ 3tr-5tr VNĐ.

Quý khách hàng sử dụng dịch vụ giải thể công ty tại Hà Nội sẽ được:

 • Tư vấn quy định các trường hợp giải thể doanh nghiệp;
 • Tư vấn điều kiện, quy trình giải thể doanh nghiệp tại Hà Nội;
 • Tư vấn cách thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên;
 • Tư vấn, soạn thảo hồ sơ giải thể doanh nghiệp như thông báo giải thể, công bố giải thể, biên bản họp, quyết định giải thể, công văn gửi các cơ quan liên quan về việc giải thể,…
 • Tư vấn phương thức thực hiện thanh lý tài sản;
 • Tư vấn các vấn đề phát sinh (nếu có) khi thực hiện thủ tục giải thể;
 • Thay mặt khách hàng làm việc với cơ quan thuế, hải quan, sở kế hoạch và đầu tư để thực hiện thủ tục;
 • Tư vấn các vấn đề có liên quan khác theo yêu cầu.

Thời gian chúng tôi thực hiện thủ tục chỉ từ 3-4 tuần hoặc có thể ngắn hơn nếu doanh nghiệp không phát sinh các vấn đề về thuế.

Trên đây là nội dung tư vấn của luật sư hướng dẫn về thủ tục giải thể công ty tại Hà Nội. Quý khách hàng có thể tham khảo dịch vụ giải thể tại công ty chúng tôi hoặc liên hệ 0969324395 để được hỗ trợ cụ thể.