Thay đổi người đại diện theo pháp luật ở Hưng Yên

Người đại diện theo pháp luật là người thay mặt doanh nghiệp thực hiện thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp khi làm việc với đối tác và các cơ quan nhà nước. Vậy doanh nghiệp thay đổi người đại diện theo pháp luật cần đáp ứng điều kiện gì? Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật và thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật thế nào? Ở bài viết này, chúng tôi đưa ra nội dung tư vấn về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật ở Hưng Yên.

I. Điều kiện để thay đổi người đại diện theo pháp luật ở Hưng Yên.

Công ty có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tại Hưng Yên là người thay mặt thực hiện các quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp. Công ty TNHH và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Tuy nhiên, họ phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Từ đủ 18 tuổi trở lên;
 • Là người không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
 • Không thuộc các trường hợp bị cấm, bị hạn chế thành lập, quản lý doanh nghiệp.
 • Đảm bảo ít nhất có 01 người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp ra nước ngoài thì phải ủy quyền cho 01 cá nhân khác ở Việt Nam để thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình.
 • Người đại diện theo pháp luật không nhất thiết phải góp vốn vào công ty.

Trường hợp doanh nghiệp có nhiều người đại diện theo pháp luật thì phải nêu rõ trong điều lệ công ty

II. Chức danh khi thay đổi người đại diện theo pháp luật ở Hưng Yên.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tại có thể đảm nhiệm một hoặc đồng thời các chức danh khác nhau như:

 • Giám đốc/Tổng giám đốc;
 • Giám đốc điều hành;
 • Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng thành viên;
 • Chủ tịch công ty;
 • Trưởng phòng;
 • Trưởng phòng kinh doanh;
 • Kế toán/Kế toán trưởng;
 • Các chức danh khác theo Điều lệ công ty hoặc pháp luật có quy định;

III. Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật ở Hưng Yên

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật ở Hưng Yên đối với công ty TNHH:

 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
 • Biên bản họp hội đồng thành viên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật (Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên)
 • Quyết định của Hội đồng thành viên (với công ty TNHH 2 thành viên trở lên) hoặc Quyết định của chủ sở hữu công ty (với công ty TNHH 1 thành viên) về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.
 • Bản sao chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật.
 • Giấy ủy quyền và giấy tờ chứng thực cá nhân của người làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của công ty.

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật ở Hưng Yên đối với công ty cổ phần::

 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
 • Biên bản họp hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.
 • Quyết định của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.
 • Bản sao chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật.
 • Giấy ủy quyền và giấy tờ chứng thực cá nhân của người làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của công ty.

IV. Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật ở Hưng Yên

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật ở Hưng Yên được thực hiện như sau:

 • Doanh nghiệp chuẩn bị  hồ sơ nộp tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hưng Yên qua hình thức sau:
  • Nộp trực tiếp tại địa chỉ số 8 Chùa Chuông, P. Hiền Nam, Hưng Yên.
  • Nộp qua mạng thông qua cổng quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Sau 03 ngày làm việc, doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới.
 • Sau khi được cấp Giấy chứng nhận mới, doanh nghiệp thực hiện thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật đến cơ quan thuế quản lý, đến ngân hàng (nơi doanh nghiệp có mở tài khoản), đến các đối tác, khách hàng,…
 • Trường hợp doanh nghiệp có các giấy phép con như: Giấy phép lữ hành, Giấy phép đào tạo trung tâm ngoại ngữ/tin học, Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm, Giấy phép an ninh trật tự – Phòng cháy chữa cháy,… thì cần làm thủ tục điều chỉnh các giấy phép cho phù hợp với quy định pháp luật.

V. Xử phạt khi thay đổi người đại diện theo pháp luật ở Hưng Yên

Phạt tiền 10.000.000 đồng – 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: 

 • Không có người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam
 • Không ủy quyền bằng văn bản cho người khác làm đại diện khi người đại diện theo pháp luật duy nhất của doanh nghiệp xuất cảnh khỏi Việt Nam;
 • Ủy quyền cho người không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm người đại diện theo ủy quyền.

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng – 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

 • Bổ nhiệm người không được quyền quản lý doanh nghiệp giữ các chức danh quản lý doanh nghiệp;
 • Bổ nhiệm người không đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc (Tổng Giám đốc).

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng – 15.000.000 đồng đối với hành vi:

 • Kê khai không trung thực nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.
 • Kê khai không chính xác nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Vi phạm quy định về thời hạn đăng ký thay đổi nội dung ĐKKD:

 • Phạt tiền từ 1.000.000 đồng – 5.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quá thời hạn quy định từ 01 đến 30 ngày
 • Phạt tiền từ 5.000.000 đồng – 10.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quá thời hạn quy định từ 31 đến 90 ngày.
 • Phạt tiền từ 10.000.000 đồng – 15.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên.

VI. Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật ở Hưng Yên.

Là đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý giá rẻ cho doanh nghiệp, chúng tôi thực hiện trọn gói các thủ tục sau:

 • Thành lập doanh nghiệp, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh,…
 • Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: Đổi tên công ty, đổi người đại điện theo pháp luật, thay đổi vốn, ngành nghề kinh doanh, thay đổi thông tin thuế,…
 • Tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp.
 • Giải thể doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
 • Tư vấn pháp luật thuế, quản trị doanh nghiệp,…

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật ở Hưng Yên. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 0969.324.395 để được tư vấn giải đáp.

Xem thêm: Gia hạn giấy phép lao động ở Hưng Yên