Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty ở Hưng Yên

Hiện nay, ở Hưng Yên đang có nhiều doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau.Trong quá trình hoạt động, nhiều doanh nghiệp tăng vốn điều lệ công ty nhằm huy động thêm vốn để mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Khi thay đổi vốn điều lệ, doanh nghiệp ở Hưng Yên cần nắm được những vấn đề liên quan như hình thức tăng vốn, thời điểm tăng vốn, thủ tục tăng vốn và mức lệ phí môn bài công ty ảnh hưởng bởi tăng vốn. Bạn có thể tham khảo các nội dung trên thông qua bài viết hướng dẫn thủ tục tăng vốn điều lệ công ty ở Hưng Yên trong bài viết sau:

I. Hình thức tăng vốn điều lệ công ty ở Hưng Yên.

1. Tăng vốn điều lệ công ty ở Hưng Yên của công ty TNHH

Công ty TNHH hai thành viên trở lên có thể tăng vốn điều lệ bằng cách sau:

 • Các thành viên hiện hữu trong công ty góp thêm vốn;
 • Tiếp nhận thêm vốn góp của thành viên mới.

Trong trường hợp các thanh viên hiện hữu góp thêm vốn, phần vốn tăng thêm do các thành viên đóng góp theo tỷ lệ của họ trong điều lệ công ty. Nếu có thành viên không góp theo tỷ lệ thì số vốn góp thêm của thành viên đó do các thành viên còn lại đóng góp theo tỷ lệ. Trường hợp không có ai góp thêm, doanh nghiệp có thể nhận vốn góp từ bên ngoài hoặc đăng ký tăng vốn điều lệ theo thực tế đã góp hoặc cam kết góp của thành viên.

Đối với công ty TNHH một thành viên, tăng vốn điều lệ trong công ty có thể do chủ sở hữu góp thêm hoặc tiếp nhận thêm vốn góp của thành viên mới. Trường hợp tiếp nhận thêm vốn góp của thành viên mới, doanh nghiệp bắt buộc phải chuyển đổi sang loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần.

2. Tăng vốn điều lệ công ty ở Hưng Yên của công ty cổ phần

Việc tăng vốn điều lệ trong công ty cổ phần ở Hưng Yên được thực hiện theo hình thức chào bán cổ phần.

Hình thức để chào bán cổ phần trong công ty như sau:

 • Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu;
 • Chào bán cổ phần riêng lẻ;
 • Chào bán cổ phần ra công chúng.

Chào bán cổ phần ra công chúng, chào bán cổ phần của công ty đại chúng và tổ chức khác thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

II. Thời điểm tăng vốn điều lệ công ty ở Hưng Yên

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, tăng vốn điều lệ phải thông báo cho Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hưng Yên trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày:

 • Hoàn thành việc góp vốn trong công ty TNHH.
 • Hoàn thành đợt chào bán cổ phần trong công ty cổ phần.

Trường hợp các thành viên không góp đủ vốn hoặc các cổ đông không mua hết số cổ phần đã đăng ký mua thì doanh nghiệp phải thông báo cho Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hưng Yên và điều chỉnh vốn điều lệ phù hợp với thực tế.

III. Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty ở Hưng Yên.

1. Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty ở Hưng Yên của công ty TNHH

Doanh nghiệp chuẩn bị các hồ sơ sau để đăng ký tăng vốn điều lệ

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
 • Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc tăng vốn điều lệ, tiếp nhận thành viên mới;
 • Quyết định của Hội đồng thành viên về việc tăng vốn điều lệ, tiếp nhận thành viên mới;
 • Danh sách thành viên công ty;
 • Giấy tờ xác nhận đã hoàn thành góp vốn vào công ty;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của thành viên mới;

Ngoài ra, trong trường hợp doanh nghiệp có vốn nước ngoài thì cần bổ sung thêm giấy tờ chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc góp vốn, mua phần vốn góp của người nước ngoài theo quy định Luật đầu tư.

2. Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty ở Hưng Yên của công ty cổ phần

Hồ sơ thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần ở Hưng Yên gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
 • Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông;
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn điều lệ công ty;

Trường hợp công ty cổ phần bán cổ phần cho tổ chức khác thì phải có Quyết định và Biên bản họp về việc đồng ý mua cổ phần của công ty tăng vốn

IV. Tăng vốn điều lệ công ty ở Hưng Yên cần lưu ý gì?

1. Thẩm quyền quyết định tăng vốn điều lệ công ty ở Hưng Yên.

Thẩm quyển quyết định tăng vốn điều lệ công ty tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp. Cụ thể:

 • Công ty TNHH 1 TV: Chủ sở hữu công ty;
 • Công ty TNHH 2 TV trở lên, Công ty hợp danh: Hội đồng thành viên;
 • Công ty cổ phần: Đại hội đồng cổ đông;

Xem thêm: Thủ tục thành lập chi nhánh ở Hưng Yên và chọn chế độ quản lý thuế phù hợp.

2. Tăng vốn điều lệ công ty ở Hưng Yên dẫn đến thay đổi lệ phí môn bài.

Theo quy định của luật thuế, doanh nghiệp không phải nộp lại tờ khai môn bài trong trường hợp thay đổi nhưng không làm thay đổi mức thuế môn bài. Hiện nay, phí môn bài được quy định như sau:

 • Với doanh nghiệp vốn điều lệ dưới 10 tỷ: 2.000.000 VNĐ/năm;
 • Với doanh nghiệp vốn điều lệ từ 10 tỷ trở lên: 3.000.000 VNĐ/năm.

Như vậy, trong trường hợp doanh nghiệp ở Hưng Yên tăng vốn điều lệ từ dưới 10 tỷ lên 10 tỷ trở lên sẽ phải nộp lại tờ khai môn bài và nộp lệ phí môn bài 3.000.000 VNĐ. Các trường hợp khác không phải nộp lại tờ khai môn bài và mức phí môn bài vẫn giữ nguyên.

3. Hoàn thiện hồ sơ nội bộ khi tăng vốn điều lê công ty ở Hưng Yên.

Sau khi hoàn thành việc tăng vốn, doanh nghiệp Hưng Yên hoàn tất các hồ sơ nội bộ công ty. Hồ sơ nội bộ công ty là các giấy tờ chứng minh các thành viên/ cổ đông công ty đã hoàn thành việc góp vốn. Bao gồm:

 • Thêm thành viên/cổ đông mới vào danh sách thành viên/cổ đông công ty;
 • Lập sổ thành viên, sổ cổ đông công ty;….
 • Chỉnh sửa điều lệ công ty (ghi nhận vốn điều lệ mới, tỷ lệ vốn góp mới),…

4. Việc chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần sau khi tăng vốn điều lệ công ty ở Hưng Yên.

Theo quy định, các cổ đông, thành viên trong công ty được phép chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp sau khi tăng vốn điều lệ. Tuy nhiên, khi chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần trong công ty doanh nghiệp cần lưu ý một số vấn đề sau:

 • Kê khai thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng;
 • Trường hợp chuyển nhượng khiến số lượng thành viên trong công ty thay đổi dẫn đến thay đổi số lượng cổ đông/ thành viên khác với luật quy định thì phải làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp phù hợp.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về quy định tăng vốn điều lệ công ty ở Hưng Yên. Nếu bạn cần sử dụng dịch vụ tư vấn pháp lý doanh nghiệp hãy liên hệ đến 0969.324.395 để được hỗ trợ giải đáp