Gia hạn giấy phép lao động ở Hưng Yên

Gia hạn giấy phép lao động ở Hưng Yên là thủ tục hành chính để cho người nước ngoài tiếp tục làm việc tại Việt Nam. Theo quy định Luật lao động 2019 (có hiệu lực từ ngày 01/1/2021) thì giấy phép lao động cấp cho người nước ngoài có thời hạn tối đa 02 năm. Vậy hết 02 năm, doanh nghiệp vẫn có nhu cầu tiếp tục sử dụng lao động thì cần làm thủ tục gia hạn giấy phép lao động. Tuy nhiên, gia hạn giấy phép lao động ở Hưng Yên lại yêu cầu nhiều điều kiện và trình tự, thủ tục khác so với xin cấp mới giấy phép lao động. Doanh nghiệp có thể tham khảo nội dung trong bài viết sau:

I. Điều kiện gia hạn giấy phép lao động ở Hưng Yên.

Để gia hạn giấy phép lao động ở Hưng Yên cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Giấy phép lao động chưa được gia hạn lần nào;
 • Thời gian còn lại của giấy phép lao động đã được cấp từ 5-45 ngày;
 • Được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận sử dụng lao động tại vị trí lao động cần gia hạn;
 • Giấy tờ chứng minh người lao động tiếp tục làm việc theo vị trí đã được cấp phép.

Trong trường hợp không đáp ứng toàn bộ các điều kiện trên, doanh nghiệp phải làm thủ tục xin cấp mới giấy phép lao động

II. Hồ sơ xin gia hạn giấy phép lao động ở Hưng Yên.

Để xin gia hạn giấy phép lao động ở Hưng Yên, doanh nghiệp thực hiện theo 2 bước sau:

 • Xin chấp thuận gia hạn lao động nước ngoài ở Hưng Yên;
 • Xin gia hạn giấy phép lao động tại vị trí xin cấp phép.

1. Hồ sơ xin chấp thuận gia hạn giấy phép lao động ở Hưng Yên.

Hồ sơ xin chấp thuận gia hạn lao động nước ngoài ở Hưng Yên gồm có:

 • Báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài;
 • Đăng ký kinh doanh công ty;
 • Giấy tờ khác (nếu có) liên quan đến vị trí công việc xin gia hạn giấy phép lao động.

Trong báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài có đủ các nội dung:

 • Thông tin doanh nghiệp: Tên doanh nghiệp, địa chỉ, lĩnh vực hoạt động, thời hạn giấy phép hoạt động, tình hình lao động trong công ty.
 • Thông tin vị trí lao động xin gia hạn: Tình hình sử dụng lao động nước ngoài; vị trí lao động nước ngoài đẫ được cấp phép; mô tả vị trí công việc xin gia hạn; lý do không sử dụng lao động VN,…

2. Hồ sơ xin gia hạn giấy phép lao động ở Hưng Yên

Hồ sơ xin gia hạn giấy phép lao động ở Hưng Yên theo quy định Luật Lao động 2019 gồm có:

 • Giấy đề nghị gia hạn giấy phép lao động;
 • 02 ảnh 4x6cm, phông nền trắng, mắt nhìn thẳng, không đeo mũ, kính màu;
 • Giấy phép lao động gốc đã được cấp;
 • Văn bản chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài còn thời hạn;
 • Bản sao chứng thực hộ chiếu còn thời hạn;
 • Giấy khám sức khỏe còn hạn;
 • Giấy tờ chứng minh người lao động tiếp tục làm việc theo vị trí đã được cấp phép.

Lưu ý: Khi gia hạn giấy phép lao động ở Hưng Yên, giấy phép lao động cũ được cấp sẽ bị thu hồi

III. Trình tự, thủ tục gia hạn giấy phép lao động ở Hưng Yên.

1. Trình tự xin chấp thuận gia hạn giấy phép lao động ở Hưng Yên

Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau:

 • Với doanh nghiệp trong khu công nghiệp: Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên;
 • Với doanh nghiệp khác: Sở Lao động – Thương binh & xã hội tỉnh Hưng Yên.

Hình thức nộp hồ sơ gia hạn giấy phép lao động ở Hưng Yên:

 • Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa;
 • Nộp qua dịch vụ công;
 • Nộp qua đường bưu điện;

Sau thời hạn 10 ngày làm việc, cơ quan nhà nước có thẩm quyền trả lời đồng ý hoặc không đồng ý gia hạn giấy phép lao động.

Thời hạn nộp hồ sơ trước tối thiểu 30 ngày làm việc từ ngày giấy phép lao động dự kiến hết hạn.

2. Trình tự xin gia hạn giấy phép lao động ở Hưng Yên.

Sau khi được chấp thuận gia hạn giấy phép lao động, doanh nghiệp nộp hồ sơ cho cơ quan sau:

 • Với doanh nghiệp trong khu công nghiệp: Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên;
 • Với doanh nghiệp khác: Sở Lao động – Thương binh & xã hội tỉnh Hưng Yên.

Hình thức nộp hồ sơ: Tương tự như thủ tục xin chấp thuận gia hạn giấy phép lao động.

Thời hạn giải quyết hồ sơ: 05 ngày làm việc.

Lệ phí nhà nước: 300.000 VNĐ/giấy phép.

Lưu ý: Hồ sơ gia hạn giấy phép lao động nộp tối thiểu 5-45 ngày trước ngày giấy phép lao động hết hạn.

IV. Giải đáp thắc mắc khi gia hạn giấy phép lao động ở Hưng Yên

1. Gia hạn giấy phép lao động ở Hưng Yên bao lâu?

Theo quy định, giấy phép lao động ở Hưng Yên được cấp có thời hạn tối đa là 02 năm. Như vậy, gia hạn giấy phép lao động có thời hạn tối đa là 02 năm.

2. Có thể xin gia hạn giấy phép lao động ở Hưng Yên nhiều lần không?

Tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định giấy phép lao động chỉ được gia hạn 01 lần duy nhất. Do đó, không thể gia hạn giấy phép lao động ở Hưng Yên nhiều lần liên tiếp.

Trong trường hợp giấy phép lao động đã được gia hạn 01 lần, nếu doanh nghiệp có nhu cầu tiếp tục sử dụng lao động thì phải làm thủ tục xin cấp mới giấy phép lao động.

Xem thêm: Thủ tục xin cấp giấy phép lao động ở Hưng Yên

3. Có thể xin miễn gia hạn giấy phép lao động ở Hưng Yên được không?

Theo quy định, có một số trường hợp được miễn xin giấy phép lao động như sau:

 • Là chủ sở hữu, thành viên góp vốn, chủ tịch HĐQT, HĐTV công ty có vốn nước ngoài 3 tỷ trở lên;
 • Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc 11 ngành nghề trong biểu cam kết của VN với WTO;
 • Vào VN theo chương trình, đề án ODA giữa cơ quan có thẩm quyền VN và nước ngoài;
 • Được cấp giấy phép hoạt động thông tin, báo chí;
 • Được cử sang VN giảng dạy, nghiên cứu,…
 • Vào VN làm việc dưới 30 ngày và không quá 03 lần/năm;
 • Vào VN theo thỏa ước quốc tế mà VN tham gia;
 • Là nhân thân của thành viên đại diện nước ngoài tại VN;
 • Có hộ chiếu công vụ;
 • Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại ở VN;
 • Các trường hợp khác theo Điều 154 Bộ luật lao động 2019.

Đối với các trường hợp khác, người nước ngoài làm việc tại VN phải có giấy phép lao động theo quy định.

4. Quá thời hạn nộp hồ sơ xin gia hạn giấy phép lao động ở Hưng Yên được không?

Hồ sơ gia hạn giấy phép lao động ở Hưng Yên phải nộp trước từ 5-45 ngày từ ngày giấy phép hết hạn. Trong trường hợp quá thời hạn quy định, doanh nghiệp không được phép gia hạn giấy phép lao động và phải làm thủ tục xin cấp mới giấy phép lao động

V. Dịch vụ gia hạn giấy phép lao động ở Hưng Yên.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ gia hạn giấy phép lao động ở Hưng Yên và các tỉnh lân cận với chi phí hợp lý và thời gian xử lý công việc nhanh chóng.

Các công việc chúng tôi thực hiện khi làm dịch vụ gia hạn giấy phép lao động cho khách hàng:

 • Tư vấn điều kiện, thủ tục gia hạn giấy phép lap động;
 • Tư vấn, hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ;
 • Soạn thảo các giấy tờ thực hiện thủ tục cho khách hàng;
 • Nộp công văn xin chấp thuận gia hạn lao động;
 • Nộp hồ sơ và nhận giấy phép lao động mới đã được cấp;
 • Tư vấn các quy định sau khi được cấp phép lao động.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về trình tự, thủ tục gia hạn giấy phép lao động ở Hưng Yên. Hiện nay, gia hạn giấy phép lao động yêu cầu chặt chẽ về điều kiện, hồ sơ và trình tự thủ tục. Vì vậy, để tiết kiệm thời gian, chi phí và không bị quá hạn nộp hồ sơ, bạn có thể liên hệ đến chúng tôi để giải đáp thắc mắc theo số điện thoại:0969.324.395

One thought on “Gia hạn giấy phép lao động ở Hưng Yên

 1. Pingback: Thay đổi người đại diện theo pháp luật ở Hưng Yên - Dịch vụ uy tín, giá rẻ

Comments are closed.