Dịch vụ thành lập chi nhánh ở Hải Dương

Chi nhánh là đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, có chức năng kinh doanh và đại diện theo ủy quyền cho doanh nghiệp. Chi nhánh công ty có thể cùng tỉnh hoặc khác tỉnh với doanh nghiệp mẹ. Chi nhánh có thể đăng ký hạch toán độc lập hoặc hạch toán tùy thuộc vào nhu cầu hoạt động. Ở bài viết này, chúng tôi tư vấn nội dung pháp lý khi thành lập chi nhánh ở Hải Dương và những quy định cụ thể về nghĩa vụ thuế đối với chi nhánh công ty sau khi thành lập.

I. Thành lập chi nhánh ở Hải Dương khác biệt thế nào với thành lập địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện.

Về nhiệm vụ, chức năng của chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện:

 • Chi nhánh ở Hải Dương được thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp. Chi nhánh được thực hiện chức năng đại diện theo ủy quyền. Chi nhánh có thể thực hiện chức năng như doanh nghiệp nhưng không có tư cách pháp nhân,
 • Văn phòng đại diện ở Hải Dương: Chỉ có chức năng đại diện theo ủy quyền mà không có chức năng kinh doanh.
 • Địa điểm kinh doanh ở Hải Dương: Là nơi doanh nghiệp thực hiện hoạt động kinh doanh cụ thể.

Về tên gọi của chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện:

Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải bao gồm cụm từ “Chi nhánh”, “Văn phòng đại diện” , “Địa điểm kinh doanh” tương ứng với từng loại hình và tên Doanh nghiệp.

II. Thủ tục thành lập chi nhánh ở Hải Dương.

1. Hồ sơ thành lập chi nhánh ở Hải Dương.

Doanh nghiệp chuẩn bị 01 bộ hồ sơ mở chi nhánh ở Hải Dương gồm có:

 • Giấy đề nghị thành lập chi nhánh;
 • Biên bản hợp của Hội đồng thành viên/ Hội đồng quản trị công ty;
 • Quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị công ty;
 • Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh ở Hải Dương;
 • Chứng minh nhân dân/căn cước công dân của người đứng đầu chi nhánh.

2. Thủ tục thành lập chi nhánh ở Hải Dương.

Doanh nghiệp thành lập chi nhánh ở Hải Dương nộp hồ sơ theo các cách sau:

 • Nộp trực tiếp đến Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương. (Địa chỉ: Trung tâm phục vụ hành chính công:Tầng 1 Thư viện tỉnh Hải Dương đường Tôn Đức Thắng, phường Lê Thanh nghị, thành phố Hải Dương).
 • Nộp qua mạng bằng chữ ký số cá nhân hoặc tài khoản đăng ký kinh doanh tại đây.

Số lượng hồ sơ chuẩn bị: 01 bộ

Thời gian giải quyết hồ sơ: 03 ngày làm việc.

Phí nhà nước: 100.000 VNĐ.

III. Nghĩa vụ kê khai thuế sau khi thành lập chi nhánh ở Hải Dương.

1. Kê khai và nộp phí môn bài sau thành lập chi nhánh ở Hải Dương.

Kê khai, nộp phí môn bài cho chi nhánh thực hiện tại cơ quan thuế quản lý của chi nhánh.

Tờ khai lệ phí môn bài: Theo mẫu 01/MBai tại Nghị định 136/2016/NĐ-CP.

Hình thức nộp tờ khai môn bài:

 • Kê khai ra giấy và nộp trực tiếp tại cơ quan thuế quản lý của chi nhánh;
 • Kê khai qua phần mềm HTKK của cơ quan thuế và nộp qua mạng (phải có chữ ký số);
 • Kê khai trực tuyến qua mạng (phải có chữ ký số).

Phí môn bài của chi nhánh công ty ở Hải Dương là 1.000.000 VNĐ.

Trong trường hợp doanh nghiệp được miễn lệ phí môn bài thì chi nhánh cũng được miễn lệ phí môn bài.

2. Kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng sau khi thành lập chi nhánh ở Hải Dương.

Trường hợp chi nhánh ở Hải Dương cùng tỉnh với công ty:

 • Công ty kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng chung cho cả chi nhánh;
 • Trường hợp chi nhán có con dấu, tài khoản ngân hàng, trực tiếp bán hàng, kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào và đầu ra mà có nhu cầu kê khai, nộp thuế riêng thì phải đăng ký nộp thuế và sử dụng hóa đơn riêng.

Trường hợp chi nhánh ở Hải Dương khác tỉnh với công ty:

 • Nếu phát sinh doanh thu, có hoạt động bán hàng thì kê khai cho đơn vị quản lý trực tiếp của chi nhánh;
 • Nếu không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì kê khai thuế tại công ty.
 • Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản thì thực hiện đăng ký thuế, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ với cơ quan thuế địa phương nơi phát sinh hoạt động kinh doanh bất động sản.

3. Kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp sau khi thành lập chi nhánh ở Hải Dương.

Theo quy định của Thông tư 156/2013/TT-BTC thì kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của chi nhánh được quy định như sau:

 • Chi nhánh hạch toán độc lập: Kê khai và nộp thuế tại cơ quan quản lý thuế của chi nhánh;
 • Chi nhánh hạch toán phụ thuộc: Không phải nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế quản lý. Doanh nghiệp thực hiện kê khai và nộp thuế thay cho chi nhánh tại cơ quan thuế quản lý của doanh nghiệp.

4. Kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân sau khi thành lập chi nhánh ở Hải Dương.

Theo quy định của Nghị định 126/2020/NĐ-CP thì trong trường hợp có phát sinh chi trả thu nhập cho người lao động thì bắt buộc phải kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân mà không phân biệt có phát sinh hoặc không phát sinh khấu trừ thuế.

Việc kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân của chi nhánh ở Hải Dương:

 • Với chi nhánh hạch toán phụ thuộc: Công ty kê khai thay và nộp tại cơ quan thuế quản lý của công ty;
 • Với chi nhánh hạch toán độc lập: Kê khai và nộp thuế tại cơ quan thuế quản lý tại chi nhánh.
 • Trường hợp không phát sinh chi trả thu nhập cho người lao động: Không phải kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

III. Dịch vụ thành lập chi nhánh ở Hải Dương.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ thành lập chi nhánh ở Hải Dương giá rẻ với chi phí 1.000.000 VNĐ. Cam kết khách hàng không phải đi lại, không phát sinh chi phí, thời gian thực hiện thủ tục nhanh chóng chỉ 3 ngày làm việc.

Các thông tin, giấy tờ khách hàng cần cung cấp cho chúng tôi khi thành lập chi nhánh ở Hải Dương:

 • Địa điểm thành lập chi nhánh công ty ở Hải Dương;
 • Bản sao công chứng chứng minh nhân dân/ căn cước công dân của người đứng đầu chi nhánh.

Trên đây là nội dung tư vấn về trình tự, thủ tục thành lập chi nhánh ở Hải Dương và quy định về nghĩa vụ báo cáo thuế, nộp thuế của chi nhánh. Mọi thấc mắc vui lòng liên hệ 0969.324.395