Thủ tục xin giấy phép lữ hành ở Hải Dương

Chào luật sư! Hiện nay công ty tôi muốn mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực lữ hành. Vậy luật sư cho tôi hỏi Giám đốc công ty tôi không có bằng cấp liên quan về lữ hành thì có xin được giấy phép kinh doanh lữ hành ở Hải Dương không? Điều kiện và thủ tục xin giấy phép lữ hành ở Hải Dương thế nào? Tôi cảm ơn!

Trả lời: Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi đến chúng tôi. Theo quy định, để xin giấy phép lữ hành thì không có quy định bắt buộc Giám đốc công ty phải có bằng cấp về lữ hành. Tuy nhiên, người quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành bắt buộc có bằng cấp liên quan đến dịch vụ lữ hành. Thắc mắc của bạn không nói rõ nhu cầu doanh nghiệp cần xin giấy phép lữ hành quốc tế hay lữ hành nội địa nên chúng tôi tổng hợp điều kiện, thủ tục xin cả hai loại giấy phép trên như sau:

I. Điều kiện xin giấy phép lữ hành nội địa ở Hải Dương.

1. Điều kiện về doanh nghiệp xin giấy phép lữ hành nội địa ở Hải Dương.

Doanh nghiệp xin giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa ở Hải Dương cần có điều kiện sau:

 • Là doanh nghiệp thành lập hợp pháp, có đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa;
 • Đăng ký ký quỹ tại ngân hàng tối thiểu 100.000.000 VNĐ;
 • Người quản lý có đủ bằng cấp, trình độ về lữ hành nội địa theo quy định.

2. Điều kiện người quản lý khi xin giấy phép lữ hành nội địa.

Người quản lý, phụ trách hoạt động lữ hành nội địa ở Hải Dương phải đáp ứng:

 • Có bằng cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành hoặc:
 • Có bằng cao đẳng trở lên chuyên ngành khác và có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa.

Bằng tốt nghiệp chuyên ngành lữ hành nội địa có một trong các chuyên ngành sau:

 • Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành;
 • Quản trị lữ hành;
 • Điều hành tour du lịch;
 • Marketing du lịch;
 • Du lịch;
 • Du lịch lữ hành;
 • Quản lý và kinh doanh du lịch;
 • Quản trị du lịch MICE;
 • Đại lý lữ hành;
 • Hướng dẫn du lịch;
 • Ngành, nghề, chuyên ngành có thể hiện một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ hành’, “hướng dẫn du lịch” do cơ sở  giáo dục ở Việt Nam đào tạo  và cấp bằng tốt nghiệp trước ngày 20 tháng 01 năm 2020;
 • Ngành, nghề, chuyên ngành có thể hiện một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ hành”, “hướng dẫn du lịch” do cơ sở đào tạo nước ngoài đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp.

Trường hợp bằng tốt nghiệp không thể hiện các ngành, nghề, chuyên ngành không thể hiện các cụm từ “du lịch”, “lữ hành’, “hướng dẫn du lịch” thì có bảng điểm tốt nghiệp hoặc phụ lục văn bằng thể hiện ngành, nghề, chuyên ngành, trong đó có một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ hành”, “hướng dẫn du lịch”.

Chứng chỉ nghiệp vụ điều hành nội địa đối với người quản lý tốt nghiệp chuyên ngành khác phải có nội dung sau:

 • Kiến thức cơ sở ngành:
  • Hệ thống chính trị Việt Nam;
  • Các văn bản pháp luật liên quan đến du lịch;
  • Tổng quan du lịch;
  • Marketing du lịch;
  • Tâm lý khách du lịch và nghệ thuật giao tiếp;
 • Kiến thức chuyên ngành và nghiệp vụ điều hành du lịch:
  • Tổng quan về doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành;
  • Thị trường du lịch và sản phẩm du lịch;
  • Thiết kế sản phẩm và tính giá chương trình du lịch, khu du lịch, điểm du lịch Việt Nam;
  • Nghiệp vụ điều hành du lịch;
  • Bán hàng và chăm sóc khách hàng;
  • Marketing và truyền thông; thủ tục vận chuyển hàng không nội địa;
  • Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và phát triển doanh nghiệp;
 • Thực hành nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa.

II. Điều kiện xin giấy phép lữ hành quốc tế ở Hải Dương.

1. Điều kiện về doanh nghiệp xin giấy phép lữ hành quốc tế ở Hải Dương.

Doanh nghiệp ở Hải Dương  kinh doanh lữ hành quốc tế phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Là doanh nghiệp được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật;
 • Doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế;
 • Thực hiện ký quỹ tại ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản:
  • Mức ký quỹ là 250 triệu VNĐ đối với hoạt động đưa khách quốc tế đến Việt Nam.
  • Mực ký quỹ là 500 triệu VNĐ đối với hoạt động đưa khách Việt Nam  ra nước ngoài.
 • Người phụ trách hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành có bằng cấp theo quy định pháp luật

2. Điều kiện người quản lý khi xin giấy phép lữ hành quốc tế.

Căn cứ quy định Luật du lịch và Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL và Thông tư 13/2019/TTBVHTTDL, người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải đáp ứng các điều kiện:

Chức danh người quản lý công ty lữ hành quốc tế ở Hải Dương:

 • Chủ tịch hội đồng quản trị; chủ tịch hội đồng thành viên;
 • Chủ tịch công ty;
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân;
 • Tổng giám đốc/Giám đốc hoặc phó giám đốc;
 • Trưởng bộ phận kinh doanh dịch vụ lữ hành

Đối với các chức danh được bổ nhiệm phải kèm Hợp đồng lao động hoặc Quyết định bổ nhiệm cho người quản lý, phụ trách dịch vụ lữ hành quốc tế trong công ty.

Xem thêm: Mở công ty vận chuyển hàng hóa.

Bằng cấp người quản lý công ty lữ hành quốc tế ở Hải Dương đáp ứng 1 trong 2 điều kiện:

 • Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành quốc tế hoặc:
 • Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế.

Bằng tốt nghiệp chuyên ngành lữ hành quốc tế là chuyên ngành sau:

 • Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành;
 • Quản trị lữ hành;
 • Điều hành tour du lịch;
 • Marketing du lịch;
 • Du lịch;
 • Du lịch lữ hành;
 • Quản lý và kinh doanh du lịch;
 • Quản trị du lịch MICE;
 • Đại lý lữ hành;
 • Hướng dẫn du lịch;
 • Ngành, nghề, chuyên ngành có thể hiện một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ hành’, “hướng dẫn du lịch” do cơ sở  giáo dục ở Việt Nam đào tạo  và cấp bằng tốt nghiệp trước ngày 20 tháng 01 năm 2020;
 • Ngành, nghề, chuyên ngành có thể hiện một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ hành”, “hướng dẫn du lịch” do cơ sở đào tạo nước ngoài đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp.

Trường hợp bằng tốt nghiệp không thể hiện các ngành, nghề, chuyên ngành không thể hiện các cụm từ “du lịch”, “lữ hành’, “hướng dẫn du lịch” thì bổ sung bảng điểm tốt nghiệp hoặc phụ lục văn bằng thể hiện ngành, nghề, chuyên ngành, trong đó có một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ hành”, “hướng dẫn du lịch”.

Chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế công nhận khi đào tạo các nội dung sau (áp dụng với trường hợp người quản lý tốt nghiệp chuyên ngành khác):

 • Kiến thức cơ sở ngành:
  • Hệ thống chính trị Việt Nam;
  • Các văn bản pháp luật liên quan đến du lịch;
  • Tổng quan du lịch; marketing du lịch;
  • Tâm lý khách du lịch và nghệ thuật giao tiếp, giao lưu văn hóa quốc tế;
 • Kiến thức chuyên ngành và nghiệp vụ điều hành du lịch:
  • Tổng quan về doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành;
  • Thị trường du lịch và sản phẩm du lịch;
  • Thiết kế sản phẩm và tính giá chương trình du lịch; khu du lịch, điểm du lịch Việt Nam;
  • Nghiệp vụ điều hành du lịch;
  • Bán hàng và chăm sóc khách hàng;
  • Marketing và truyền thông; tiền tệ và thanh toán quốc tế trong du lịch;
  • Nghiệp vụ xuất nhập cảnh;
  • Thủ tục vận chuyển hàng không nội địa và quốc tế;
  • Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và phát triển doanh nghiệp;
 • Thực hành nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế.

III. Thủ tục xin giấy phép lữ hành ở Hải Dương.

1. Hồ sơ xin giấy phép lữ hành ở Hải Dương.

Hồ sơ xin giấy phép kinh doanh lữ hành ở Hải Dương gồm:

 • Đơn xin cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành;
 • Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy phép đầu tư của doanh nghiệp;
 • Giấy xác nhận ký quỹ phù hợp với giấy phép;
 • Bản sao công chứng các bằng cấp của người quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành;
 • Bản sao công chứng quyết định bổ nhiệm/hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp và người phụ trách, quản lý hoạt động lữ hành của công ty.

2. Thủ tục xin giấy phép lữ hành ở Hải Dương.

Doanh nghiệp chuẩn bị 01 bộ hồ sơ trên và nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của:

 • Sở văn hóa thể thao và du lịch ở Hải Dương với cơ sở kinh doanh lữ hành nội địa;
 • Tổng cục du lịch (tại Hà Nội) với cơ sở kinh doanh lữ hành quốc tế;

Thời hạn giải quyết: Sau 10 ngày làm việc,

3. Chi phí xin giấy phép lữ hành ở Hải Dương hết bao nhiêu?

Theo Thông tư 33/2018/TT-BTC quy định mức thu khi thẩm định và cấp phép hoạt động dịch vụ kinh doanh lữ hành như sau:

 • Trường hợp cấp mới giấy phép lữ hành: 3.000.000VNĐ.
 • Trường hợp cấp đổi giấy phép  lữ hành: 2.000.000VNĐ.
 • Trường hợp cấp lại giấy phép lữ hành: 1.500.000VNĐ.

Ngoài ra, đối với doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh dịch vụ lữ hành thì phí thẩm định và cấp giấy phép cho Văn phòng đại diện được quy định như sau:

 • Trường hợp cấp mới giấy phép: 3.000.000VNĐ.
 • Trường hợp cấp lại, điều chỉnh, gia hạn giấy phép: 1.500.000VNĐ.

IV. Dịch vụ xin giấy phép lữ hành giá rẻ.

Là đơn vị tư vấn chuyên nghiệp, cung cấp đa dạng dịch vụ xin giấy phép cho doanh nghiệp, chúng tôi tự tin là đơn vị cung cấp dịch vụ uy tín, nhanh chóng với giá cả hợp lý nhất. Sự hài lòng của quý khách hàng là thành công lớn nhất của chúng tôi.

Để được tư vấn cụ thể hơn, doanh nghiệp vui lòng để lại thông tin liên hệ để được luật sư tư vấn cụ thể hơn về xin giấy phép lữ hành ở Hải Dương.