Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty theo Luật doanh nghiệp 2020

Người đại diện theo pháp luật là cá nhân đại diện cho công ty thực hiện các quyền, nghĩa vụ, đại diện cho công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn,….Theo quy định, công ty có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Tuy nhiên, việc thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty phải tuân thủ theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành.

I. Điều kiện thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Từ đủ 18 tuổi trở lên và không bị hạn chế về năng lực hành vi dân sự;
 • Không thuộc trường hợp bị cấm thành lập, quản lý doanh nghiệp;
 • Công ty đảm bảo có ít nhất 1 người đại diện thường trú tại Việt Nam;
 • Người đại diện không nhất thiết là người góp vốn vào công ty;
 • Có thể làm đại diện cho nhiều doanh nghiệp khác nhau (trừ một số doanh nghiệp đặc biệt có vốn nhà nước,…);
 • Có trình độ, chuyên môn và điều kiện khác do công ty quy định;

II. Chức danh khi thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty.

Người đại diện theo pháp luật có thể lựa chọn nhiều chức danh khác nhau. Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020, chức danh khi thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty như sau:

Chức danh thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty trách nhiệm hữu hạn:

 • Giám đốc/ Tổng giám đốc;
 • Chủ tịch Hội đồng thành viên;
 • Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc/Tổng giám đốc;
 • Chủ sở hữu công ty (công ty TNHH 1 TV).

Chức danh thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần:

 • Giám đốc/ Tổng giám đốc;
 • Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc/Tổng giám đốc;

III. Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty.

1. Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty.

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH:

 • Thông báo thay đổi đại diện theo pháp luật công ty TNHH;
 • Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi người đại diện;
 • Quyết định về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty;
 • Bản sao công chứng giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo pháp luật công ty;
 • Giấy tờ khác ủy quyền cho cá nhân thực hiện thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần:

 • Thông báo thay đổi đại diện theo pháp luật công ty cổ phần;
 • Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông/ Hội đồng quản trị về việc thay đổi người đại diện;
 • Quyết định về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty;
 • Bản sao công chứng giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo pháp luật công ty;
 • Giấy tờ khác ủy quyền cho cá nhân thực hiện thay đổi người đại diện theo pháp luật.

2. Trình tự, thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty.

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty theo các bước sau:

 • Bước 1: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật phù hợp với loại hình doanh nghiệp.
 • Bước 2: Nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch và đầu tư nơi đặt trụ sở. Có thể thực hiện bằng 1 trong 2 cách sau:
  • Nộp qua mạng: Qua cổng thông tin dịch vụ công quốc gia;
  • Nộp trực tiếp: Tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ Sở kế hoạch và đầu tư;
 • Bước 3: Nhận kết quả giải quyết thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty;

Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc.

Phí nhà nước: 100.000 VNĐ.

IV. Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty với chất lượng dịch vụ và chi phí hợp lý nhất. Khách hàng cảm thấy yên tâm, hài lòng vì tiết kiệm được chi phí, thời gian khi thực hiện thủ tục.

Nội dung dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty:

 • Tư vấn, kiểm tra điều kiện người đại diện theo pháp luật mới;
 • Tư vấn chức danh phù hợp với quy định và nhu cầu của công ty;
 • Soạn thảo hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật (trong 01 ngày);
 • Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ, theo dõi hồ sơ và nhận kết quả thực hiện thủ tục (03 ngày);
 • Đặt mua mẫu dấu chức danh cho người đại diện theo pháp luật mới của công ty;
 • Tư vấn các vấn đề sau khi thay đổi người đại diện. Bao gồm: Thông báo đến khách hàng, đối tác, ngân hàng, cơ quan thuế, thay đổi các loại giấy phép con cho phù hợp,…

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 0969324395 để được tư vấn.

Xem thêm: Một người có thể làm giám đốc nhiều công ty không?

One thought on “Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty theo Luật doanh nghiệp 2020

 1. Pingback: Hướng dẫn thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty ở Thái Nguyên

Comments are closed.