Thủ tục thay đổi Giám đốc công ty ở Bắc Giang

Người đại diện theo pháp luật của công ty thường có chức danh Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có thể thay đổi người đại diện theo pháp luật, chức danh người đại diện theo pháp luật, thay đổi Giám đốc/Tổng giám đốc. Bắc Giang hiện là địa phương tập trung nhiều doanh nghiệp có quy mô khác nhau. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp gửi câu hỏi cho chúng tôi thắc mắc về thủ tục thay đổi Giám đốc công ty ở Bắc Giang. Thông qua bài viết này, chúng tôi giải đáp các thắc mắc khi làm thủ tục thay đổi Giám đốc công ty ở Bắc Giang.

Thủ tục thay đổi Giám đốc công ty ở Bắc Giang có thể gồm:

 • Thay đổi Giám đốc cũ sang người mới;
 • Thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật hiện tại Giám đốc sang Tổng Giám đốc hoặc ngược lại
 • Thay đổi chức danh và thay đổi người cũ sang người mới;

I. Điều kiện để làm thủ tục thay đổi Giám đốc công ty ở Bắc Giang.

Một người được làm Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải có điều kiện sau:

 • Thường trú ở Việt Nam;
 • Từ đủ 18 tuổi, không hạn chế năng lực hành vi dân sự;
 • Có năng lực quản lý;
 • Đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện yêu cầu phải có bằng cấp liên quan.

Ngoài ra, nếu Giám đốc công ty ở Bắc Giang là người nước ngoài và làm việc dưới hình thức người lao động thì phải có Giấy phép lao động theo quy định của pháp luật lao động.

II. Thủ tục thủ tục thay đổi Giám đốc công ty ở Bắc Giang.

Thủ tục thay đổi Giám đốc công ty phải thực hiện theo nhiều trình tự khác nhau và liên quan đến nhiều cơ quan, tổ chức khác nhau. Trình tự thay đổi Giám đốc công ty ở Bắc Giang gồm các bước sau:

1. Quyết định thay đổi Giám đốc công ty ở Bắc Giang.

Tùy thuộc vào mỗi loại hình doanh nghiệp khác nhau thì thẩm quyền ra quyết định thay đổi Giám đốc công ty khác nhau. Cụ thể:

 • Công ty TNHH 1 Tv do Chủ sở hữu ra quyết định thay đổi Giám đốc công ty ở Bắc Giang;
 • Công ty TNHH 2 TV trở lên do Hội đồng thành viên ra quyết định thay đổi Giám đốc công ty ở Bắc Giang;
 • Công ty cổ phần lên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị ra quyết định thay đổi Giám đốc công ty ở Bắc Giang; (Tùy thuộc điều lệ công ty);

Doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm về việc ra quyết định thay đổi Giám đốc công ty.

2. Soạn thảo hồ sơ thay đổi Giám đốc công ty ở Bắc Giang.

Sau khi doanh nghiệp quyết định thay đổi Giám đốc sẽ phải soạn thảo các hồ sơ, giấy tờ đề ghi nhận. Cụ thể là các hồ sơ, giấy tờ để lưu nội bộ doanh nghiệp và nộp cho Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Giang để ghi nhận việc thay đổi Giám đốc. Cụ thể gồm:

 • Biên bản họp của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị;
 • Quyết định của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị;
 • Thông báo cho Sở kế hoạch và đầu tư về việc thay đổi Giám đốc công ty ở Bắc Giang;
 • Bản sao công chứng căn cước công dân của Giám đốc công ty;

3. Nộp hồ sơ thay đổi Giám đốc công ty cho Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Giang.

Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ, doanh nghiệp nộp hồ sơ cho Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Giang. Hình thức nộp hồ sơ thông qua dịch vụ công quốc gia.

Phí nhà nước: 100.000 VNĐ. Phí này được nộp ngay sau khi nộp hồ sơ trực tuyến.

Sau thời gian 03 ngày làm việc, Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Giang trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới cho doanh nghiệp.

4. Những công việc khác sau khi thay đổi Giám đốc công ty ở Bắc Giang.

Sau khi hoàn thành thủ tục thay đổi Giám đốc công ty ở Bắc Giang, doanh nghiệp thực hiện các công việc sau:

 • Đặt mua dấu chức danh cho Giám đốc mới;
 • Thông báo cho ngân hàng nơi doanh nghiệp mở tài khoản để thay đổi mẫu chữ ký mới;
 • Thông báo cho các đối tác, khách hàng của doanh nghiệp.

III. Giám đốc công ty ở Bắc Giang có những quyền và nghĩa vụ gì?

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 thì Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc có quyền, nghĩa vụ sau:

 • Tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên;
 • Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty;
 • Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;
 • Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
 • Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý trong công ty, trừ chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên;
 • Ký kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên;
 • Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty;
 • Trình báo cáo tài chính hằng năm lên Hội đồng thành viên;
 • Kiến nghị phương án sử dụng và phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
 • Tuyển dụng lao động;
 • Quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty, nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên, hợp đồng lao động.

Xem thêm: Mở trung tâm ngoại ngữ ở Bắc Giang

IV. Giải đáp các thắc mắc khi làm thủ tục thay đổi Giám đốc công ty ở Bắc Giang.

1. Công ty ở Bắc Giang có thể có nhiều Giám đốc được không?

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật. Người đại diện có thể giữ chức danh Giám đốc/ Tổng Giám đốc/ Chủ tịch Hội đồng thành viên/ Chủ tịch Hội đồng quản trị,….Tuy nhiên, doanh nghiệp phải đảm bảo có ít nhất 01 người đại diện theo pháp luật có mặt ở Việt Nam. Nếu không có mặt ở Việt Nam phải ủy quyền cho người ở Việt Nam thực hiện các quyền, nghĩa vụ của mình.

Như vậy, doanh nghiệp có chỉ có thể lựa chọn chức danh Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và chức danh khác để làm người đại diện theo pháp luật của công ty. Doanh nghiệp có thể có nhiều Giám đốc ở các vị trí như Giám đốc bán hàng, Giám đốc tài chính, Giám đốc kế hoạch,… Tuy nhiên, các chức danh này không phải là chức danh người đại diện theo pháp luật của công ty và không phải thông báo cho Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Giang.

2. Thủ tục thay đổi Giám đốc công ty ở Bắc Giang hết bao lâu?

Theo quy định, thủ tục thay đổi Giám đốc công ty mất 03 ngày làm việc. Trong một số trường hợp, thời gian có thể nhanh hơn tùy thuộc vào tốc độ xử lý hồ sơ của chuyên viên phụ trách hồ sơ.

3. Dịch vụ thay đổi Giám đốc công ty ở Bắc Giang hết bao nhiêu tiền?

Hiện nay, thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh giao động chi phí từ 1.5tr-2tr. Tuy nhiên, hiện nay chúng tôi thực hiện thủ tục thay đổi Giám đốc công ty ở Bắc Giang chỉ tối đa 1.5tr. Khách hàng không phải nộp thêm bất kỳ một chi phí nào. Đồng thời được tặng thêm 01 dấu chức danh miễn phí.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về thủ tục thay đổi Giám đốc công ty ở Bắc Giang. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 0969324395 để được tư vấn.