Xóa án tích để đi xuất khẩu lao động

Chào luật sư! Tôi chuẩn bị xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc. Tôi có nghe nói muốn xuất khẩu lao động phải làm lý lịch tư pháp và phải được xóa án tích. Ngày trước tôi bị đi tù 5 năm về tội cố ý gây thương tích. Vậy cho hỏi tôi muốn xóa án tích để đi xuất khẩu lao động thì phải làm gì?

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã quan tâm, tin tưởng đến dịch vụ tư vấn pháp lý của chúng tôi. Vì bạn không nói rõ thời điểm bị kết án là khi nào nên chúng tôi chỉ đưa ra tư vấn thông qua dữ liệu bạn đã cung cấp. Với thắc mắc của bạn, chúng tôi trả lời như sau:

Căn cứ pháp lý: Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Điều 70 Bộ luật Hình sự có quy định như sau:

Điều 70. Đương nhiên được xóa án tích

1. Đương nhiên được xóa án tích được áp dụng đối với người bị kết án không phải về các tội quy định tại Chương XIII và Chương XXVI của Bộ luật này khi họ đã chấp hành xong hình phạt chính, thời gian thử thách án treo hoặc hết thời hiệu thi hành bản án và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

2. Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích, nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây:

a) 01 năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, phạt tù nhưng được hưởng án treo;

b) 02 năm trong trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm;

c) 03 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm;

d) 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án.

Trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt bổ sung là quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cm hành nghề hoặc làm công việc nht định, tước một số quyn công dân mà thời hạn phải chp hành dài hơn thời hạn quy định tại các điểm a, b và c khoản này thì thời hạn đương nhiên được xóa án tích sẽ hết vào thời điểm người đó chấp hành xong hình phạt bổ sung.

3. Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích, nếu từ khi hết thời hiệu thi hành bản án, người đó không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp có trách nhiệm cập nhật thông tin về tình hình án tích của người bị kết án và khi có yêu cầu thì cấp phiếu lý lịch tư pháp xác nhận không có án tích, nếu có đủ điều kiện quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều này.

Đối với tội cố ý gây thương tích của bạn bị phạt tù 5 năm và không thuộc các tội danh quy định ở Chương XIII và Chương XXVI. Do đó, bạn đương nhiên được xóa án tích sau 02 năm từ khi chấp hành xong hình phạt

Xin xác nhận xóa án tích khi đã chấp hành hình phạt tù xong trên 02 năm:

Trường hợp này bạn đương nhiên được xóa án tích. Khi đó, bạn xin xác nhận xóa án tích để đi xuất khẩu lao động tại Sở tư pháp nơi cư trú. Sở tư pháp sẽ cấp phiếu lý lịch tư pháp (không có án tích) cho bạn.

Hồ sơ xin cấp phiếu lý lịch tư pháp gồm:

  • Giấy đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp;
  • Bản sao chứng minh nhân dân/Căn cước công dân;
  • Bản sao sổ hộ khẩu/ sổ tạm trú.

Xóa án tích khi đã chấp hành xong hình phạt tù nhưng chưa đến 02 năm:

Bạn có thể làm đơn xin xóa án tích gửi đến Tòa án nơi xét xử sơ thẩm.

Hồ sơ xin xóa án tích gồm:

  • Đơn xin xóa án tích;
  • Xác nhận iấy đã chấp hành xong hình phạt tù của trại giam;
  • Xác nhận của cơ quan thi hành án dân sự về việc thi hành xong các khoản bồi thường, án phí, tiền phạt (nếu có);
  • Xác nhận không phạm tội mới do Công an Quận, Huyện nơi người bị kết án thường trú cấp;
  • Bản sao hộ khẩu;
  • Bản sao chứng minh nhân dân;

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về việc xóa án tích. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 0969324395.