Thành lập công ty sản xuất bao bì – Các giấy phép công ty sản xuất bao bì

Sản xuất bao bì hiện đang là ngành nghề kinh doanh quan trọng ở Việt Nam hiện nay. Ngành nghề kinh doanh sản xuất bao bì không phải mới nhưng vẫn có tốc độ tăng trưởng rất cao hiện nay. Tuy nhiên, thành lập công ty sản xuất bao bì thì doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện của pháp luật. Ở nội dung bài viết này, chúng tôi tư vấn các quy định hiện hành về thủ tục thành lập công ty sản xuất nhựa và các giấy phép liên quan đến hoạt động này.

I. Căn cứ pháp lý khi thành lập công ty sản xuất bao bì.

Nội dung bài viết được chúng tôi tham khảo ở các quy định sau:

 • Luật doanh nghiệp 2020;
 • Luật bảo vệ môi trường 2020;
 • Luật an toàn thực phẩm 2010 sửa đổi năm 2018;
 • Nghị định 18/2015/NĐ-CP;
 • Nghị định 15/2018/NĐ-CP;
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP;
 • Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT;

Ngoài ra, chúng tôi tham khảo một số quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm nhựa đặc thù.

II. Thủ tục thành lập công ty sản xuất bao bì.

1. Hồ sơ thành lập công ty sản xuất bao bì.

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty sản xuất bao bì gồm có:

 • Giấy đề nghị thành lập công ty sản xuất bao bì;
 • Điều lệ công ty sản xuất bao bì;
 • Danh sách thành viên/cổ đông góp vốn vào công ty;
 • Bản sao giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của thành viên/ cổ đông công ty;
 • Giấy tờ liên quan khác nếu có (ví dụ: giấy phép đầu tư. quyết định thành lập,…)

Ngành nghề kinh doanh khi thành lập công ty sản xuất bao bì:

 • 2220: Sản xuất sản phẩm từ plastic;
 • 1811: In ấn;
 • 1812: Dịch vụ liên quan đến in;
 • 1702: Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa;
 • 3290: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu;
 • 4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình;
 • 4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu;
 • 7410: Hoạt động thiết kế chuyên dụng.
 • Một số ngành nghề phụ trợ liên quan khác. (Ví dụ xuất- nhập khẩu, bán lẻ,…).

2. Thủ tục thành lập công ty sản xuất bao bì.

Thành lập công ty sản xuất bao bì theo trình tự sau:

 • Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ nộp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền bằng cách:
  • Nộp qua mạng thông qua cổng thông tin dịch vụ công quốc gia;
  • Nộp trực tiếp qua bưu điện hoặc tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ;
 • Sau 03 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép đăng ký kinh doanh công ty sản xuất bao bì.
 • Doanh nghiệp thực hiện các thủ tục sau thành lập:
  • Nộp tờ khai môn bài, nộp phí môn bài;
  • Mở tài khoản ngân hàng;
  • Đặt mua con dấu pháp nhân, chữ ký số công ty;
  • Phát hành hóa đơn công ty;
  • Treo biển trụ sở công ty;…

Cơ quan có thẩm quyền xử lý hồ sơ:

 • Thủ tục đăng ký kinh doanh: Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh;
 • Thủ tục phát hành hóa đơn công ty: Cục thuế hoặc Chi cục thuế nơi đặt trụ sở.

Xem thêm: Thủ tục mở quầy thuốc cần giấy phép gì?

3. Thủ tục báo cáo thuế sau khi thành lập công ty sản xuất bao bì.

Sau khi thành lập công ty sản xuất bao bì phải thực hiện nghĩa vụ báo cáo thuế sau:

 • Báo cáo thuế giá trị gia tăng;
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn;
 • Báo cáo thuế thu nhập cá nhân;….

Ngoài ra, doanh nghiệp phải nộp các thuế sau:

 • Thuế giá trị gia tăng;
 • Thuế thu nhập cá nhân;
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp;
 • Thuế xuất – nhập khẩu (nếu có);
 • Thuế đất (nếu có);…

Thời hạn nộp thuế, báo cáo thuế bạn tham khảo tại đây.

III. Các giấy phép sau khi thành lập công ty sản xuất bao bì.

1. Giấy phép môi trường sau khi thành lập công ty sản xuất bao bì.

Theo quy định, công ty sản xuất bao bì có công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên phải làm đánh giá tác động môi trường.

Hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo tác động môi trường của công ty sản xuất bao bì gồm:

 • Văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường;
 • Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Nội dung có:
  • Thông tin doanh nghiệp, căn cứ pháp lý, phương pháp đánh giá tác động môi trường và phương pháp khác sử dụng (nếu có);
  • Sự phù hợp của cơ sở sản xuất đối với quy hoạch bảo vệ môi trường và quy định khác liên quan;
  • Đánh giá lựa chọn công nghệ, hạng mục, hoạt động có tác động xấu đến môi trường;
  • Điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội, đa dạng sinh học, đánh giá hiện trạng môi trường; nhận dạng đối tượng bị tác động,…
  • Nhận dạng, đánh giá, dự báo các tác động môi trường chính; chất thải phát sinh theo các giai đoạn của dự án đầu tư đến môi trường;
  • Quy mô, tính chất của chất thải; tác động đến đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên, di tích lịch sử – văn hóa và yếu tố nhạy cảm khác; tác động do giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư (nếu có); nhận dạng, đánh giá sự cố môi trường có thể xảy ra của dự án đầu tư;
  • Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải;
  • Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác của dự án đầu tư đến môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường (nếu có); phương án bồi hoàn đa dạng sinh học (nếu có); phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường;
  • Chương trình quản lý và giám sát môi trường;
  • Kết quả tham vấn;
  • Kết luận, kiến nghị và cam kết của chủ dự án đầu tư.
 • Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: UBND tỉnh

Thời gian thẩm định: 30 ngày

2. Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm sau khi thành lập công ty sản xuất bao bì.

Đối với cơ sở sản xuất bao bì cho thực phẩm phải đáp ứng điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định.

Hồ sơ xin giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm công ty sản xuất bao bì thực phẩm gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm;
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Bản thuyết minh cơ sở vật chất, trang thiết bị cơ sở;
 • Giấy xác nhận đủ điều kiện sức khỏe của chủ cơ sở và người sản xuất;
 • Giấy xác nhận tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.

3. Giấy phép công bố sản phẩm sau khi thành lập công ty sản xuất bao bì.

Đối với công ty sản xuất bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm thì sản phẩm trước khi đem ra thị trường phải có công bố quy chuẩn kỹ thuật.

Hiện nay có một số loại quy chuẩn áp dụng cho công ty sản xuất bao bì:

 • Công ty sản xuất bao bì bằng cao su: QCVN 12-2:2011/BYT;
 • Công ty sản xuất bao bì bằng nhựa tổng hợp: QCVN 12-1:2011/BYT;
 • Công ty sản xuất bao bì bằng kim loại: QCVN 12-3:2011/BYT;
 • Công ty sản xuất bao bì bằng thủy tinh và gốm sứ: QCVN 12-4:2011/BYT;

Hồ sơ công bố sản phẩm bao bì của doanh nghiệp gồm:

 • Bản tự công bố theo mẫu;
 • Phiếu kiểm nghiệm an toàn thực phẩm trong 12 tháng;

Thẩm quyền cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế)

4. Giấy phép phòng cháy chữa cháy sau khi thành lập công ty sản xuất bao bì.

Theo Nghị định 79/2014/NĐ-CP thì cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ gồm:

Kho hàng hóa, vật tư cháy được hoặc hàng hóa vật tư không cháy đựng trong các bao bì cháy được có khối tích từ 1.000 m3 trở lên; bãi hàng hóa, vật tư cháy được có diện tích từ 500 m2 trở lên.

Như vậy, nếu nhà xưởng, kho bãi của công ty sản xuất bao bì cháy được có khối tích khối tích từ 1.000m3 hoặc diện tích từ 500m2 trở lên thì phải xin giấy phép phòng cháy chữa cháy.

IV. Dịch vụ thành lập công ty sản xuất bao bì.

Là đơn vi cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp dịch vụ thành lập công ty sản xuất bao bì cho khách hàng với chất lượng dịch vụ tốt nhất. Nội dung công việc chúng tôi thực hiện bao gồm:

 • Tư vấn điều kiện thành lập công ty sản xuất bao bì;
 • Tư vấn thủ tục xin giấy phép thành lập công ty sản xuất bao bì:
  • Xin giấy phép đăng ký kinh doanh công ty sản xuất bao bì;
  • Xin đánh giá báo cáo tác động môi trường;
  • Xin giấy phép an toàn thực phẩm;
  • Xin lưu hành sản phẩm;
 • Tư vấn các quy định về chế độ thuế, kế toán, bảo hiểm, lao động,… cho công ty sản xuất bao bì;
 • Thay mặt khách hàng soạn hồ sơ, thực hiện các thủ tục để thành lập công ty sản xuất bao bì.

Trên đât là nội dung tư vấn của chúng tôi về thủ tục và các giấy phép khi thành lập công ty sản xuất bao bì. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 0969.324.395