Gia hạn Giấy phép lao động ở Hà Nam theo Luật lao động 2019

Giấy phép lao động cho người nước ngoài ở Hà Nam là xác nhận của cơ quan có thẩm quyền cho phép người nước ngoài được lao động Hà Nam. Theo quy định của Nghị định 152/2020/NĐ-CP thì giấy phép lao động của có thời hạn tối đa là 02 năm. Khi hết thời hạn trên, người lao động được phép gia hạn thêm 01 lần nhưng không quá 02 năm. Các bạn có thể tham khảo điều kiện, hồ sơ, thủ tục gia hạn giấy phép lao động ở Hà Nam trong bài viết sau:

I. Điều kiện gia hạn giấy phép lao động ở Hà Nam.

Người lao động nước ngoài ở Hà Nam được phép gia hạn giấy phép lao động khi:

 • Giấy phép lao động đã được cấp còn thời hạn từ 05 đến 45 ngày;
 • Được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài;
 • Có giấy tờ chứng minh người nước ngoài tiếp tục lao động theo nội dung công việc đã được cấp theo giấy phép lao động.
 • Chưa gia hạn giấy phép lao động lần 1

Trường hợp giấy chấp thuận sử dụng lao động hết thời hạn, người sử dụng lao động phải xin chấp thuận sử dụng lao động mới theo quy định pháp luật.

Xem thêm: Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

II. Hồ sơ gia hạn giấy phép lao động ở Hà Nam.

Gia hạn giấy phép lao động ở Hà Nam gồm có các giấy tờ sau:

 • Đơn xin gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài ở Hà Nam;
 • 02 ảnh 4x6cm; chụp phông nền trắng, mắt nhìn thẳng, không đội mũ, đeo kính màu;
 • Giấy phép lao động đã được cấp;
 • Văn bản chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài;
 • Hộ chiếu còn thời hạn;
 • Giấy khám sức khỏe trong 12 tháng;
 • Giấy tờ chứng minh người lao động tiếp tục làm việc ở Hà Nam.

Các giấy tờ nếu có tiếng nước ngoài phải được dịch thuật công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

III. Thủ tục gia hạn giấy phép lao động ở Hà Nam.

Thủ tục xin lại chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài ở Hà Nam:

 • Người sử dụng lao động xin xác nhận nhu cầu tiếp tục sử dụng lao động nước ngoài trước ít nhất 30 ngày từ ngày từ ngày người lao động tiếp tục làm việc. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ:
  • UBND tỉnh hoặc;
  • Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
 • Nhà thầu xác định nhu cầu tiếp tục sử dụng lao động nước ngoài gửi UBND tỉnh

Thủ tục xin gia hạn giấy phép lao động ở Hà Nam:

 • Người sử dụng lao động nộp hồ sơ tại:
  • Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc;
  • Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
 • Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.

Trường hợp người lao động nước ngoài lao động theo hợp đồng lao động thì sau khi được gia hạn giấy phép lao động, các bên phải ký hợp đồng lao động và gửi 01 bản lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

IV. Một số thắc mắc khi xin gia hạn giấy phép lao động ở Hà Nam.

Được gia hạn giấy phép lao động ở Hà Nam mấy lần?

Theo quy định của Luật Lao động, giấy phép lao động được phép gia hạn 01 lần. Hết số lần gia hạn phải làm thủ tục xin cấp mới giấy phép lao động ở Hà Nam.

Thời gian được gia hạn  giấy phép lao động ở Hà Nam tối đa bao lâu?

Thời gian gia hạn giấy phép lao động không quá 02 năm và không quá thời gian được ghi trong các giấy tờ khác như chấp thuận sử dụng lao động, quyết định cử lao động ra nước ngoài,…

Như vậy, giấy phép lao động được cấp mới có thời hạn tối đa 2 năm và được gia hạn thêm 1 lần với thời gian 2 năm nữa.

Thời gian xin gia hạn giấy phép lao động ở Hà Nam?

Theo quy định, thời gian thực hiện gia hạn giấy phép lao động từ 05 đến 45 ngày trước khi hết hạn giấy phép đã được cấp. Trường hợp đã hết thời gian xin được chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài thì phải xin lại chấp thuận sử dụng lao động trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc.

Gia hạn giấy phép lao động ở Hà Nam mất bao lâu?

Trường hợp không phải xin lại chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài thì thời gian làm thủ tục gia hạn giấy phép lao động ở Hà Nam mất 5 ngày làm việc.

Gia hạn giấy phép lao động ở Hà Nam ở chức danh công việc khác được không?

Khi thay đổi chức danh công việc, người sử dụng lao động phải làm thủ tục xin chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài ở vị trí mới. Đồng thời phải xin cấp mới giấy phép lao động tại chức danh công việc mới này.

Gia hạn giấy phép lao động ở Hà Nam có phải ký lại hợp đồng lao động không?

Trường hợp lao động dưới hình thức hợp đồng lao động thì thời hạn ghi trong hợp đồng không được quá thời hạn đã ghi trong giấy phép lao động đã được cấp. Như vậy, hợp đồng lao động cũ chỉ có thời hạn tối đa theo như giấy phép lao động cũ đã được cấp. Khi gia hạn giấy phép lao động ở Hà Nam sẽ phải ký hợp đồng mới và gửi 01 bản lên cơ quan có thẩm quyền.

V. Dịch vụ xin gia hạn giấy phép lao động ở Hà Nam.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ pháp lý toàn diện cho doanh nghiệp khi sử dụng lao động nước ngoài ở Hà Nam gồm:

 • Tư vấn điều kiện, thủ tục xin giấy phép lao động ở Hà Nam;
 • Tư vấn vị trí, chức danh công việc phù hợp với bằng cấp, trình độ người lao động;
 • Tư vấn điều kiện, thủ tục gia hạn giấy phép lao động tại Hà Nam;
 • Thực hiện thủ tục xin chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài ở Hà Nam;
 • Thực hiện thủ tục xin gia hạn giấy phép lao động ở Hà Nam;
 • Làm thẻ Visa cho người nước ngoài theo giấy phép lao động đã được cấp;

Chúng tôi cung cấp dịch vụ trọn gói với chi phí hợp lý chỉ 9.000.000 VNĐ, bạn đã có thể xin gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài ở Hà Nam với thời hạn 02 năm.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về thủ tục xin gia hạn giấy phép lao động ở Hà Nam. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 0969.324.395 để được tư vấn.