Dịch vụ thay đổi địa chỉ công ty ở Thái Nguyên

Trong quá trình hoạt động, nhiều doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi địa chỉ công ty để phù hợp với tình hình thực tế. Thông thường, thay đổi địa chỉ công ty cùng huyện, khác huyện hoặc khác tỉnh có nhiều quy định khác nhau. Ngoài việc thực hiện thủ tục tại Sở kế hoạch & đầu tư cần thực hiện các thủ tục thuế liên quan. Hiện nay, có nhiều doanh nghiệp ở Thái Nguyên liên hệ nhờ tư vấn về thủ tục thay đổi địa chỉ công ty. Trong nội dung bài viết này, chúng tôi tổng hợp và trả lời các thắc mắc của khách hàng về thủ tục thay đổi địa chỉ công ty ở Thái Nguyên

I. Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty ở Thái Nguyên gồm những gì?

Địa chỉ công ty được xác định trên giấy phép đăng ký kinh doanh. Địa chỉ công ty là địa chỉ làm việc, liên hệ của doanh nghiệp. Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty ở Thái Nguyên là thủ tục hành chính thực hiện tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ghi nhận địa chỉ trụ sở mới. Thông thường, thay đổi địa chỉ công ty ở Thái Nguyên thực hiện tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Nguyên. Tuy nhiên, nếu thay đổi trụ sở công ty khác huyện, tỉnh thì thủ tục được thực hiện tại cơ quan thuế và Sở kế hoạch đầu tư.

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty bao gồm các công việc sau:

 • Chốt thuế tại cơ quan thuế;
 • Thực hiện thủ tục thay đổi trụ sở tại Sở kế hoạch và đầu tư
 • Thông báo chuyển nghĩa vụ thuế đến cơ quan thuế chuyển đến
 • Thay đổi thông tin hóa đơn, con dấu,…

II. Các bước thay đổi địa chỉ công ty ở Thái Nguyên

1. Chốt thuế khi thay đổi địa chỉ công ty ở Thái Nguyên khác huyện/thành phố/tỉnh

Trong trường hợp thay đổi trụ sở công ty dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục chốt thuế. Chốt thuế là việc ghi nhận tình trạng thuế của doanh nghiệp tính đến thời điểm chuyển đi. Để chốt thuế, doanh nghiệp thực hiện các công việc sau:

 • Nộp mẫu 08 tới quan cơ quan thuế đang quản lý;
 • Nộp báo cáo thuế tính đến thời điểm chuyển đi.

Cơ quan thuế sẽ chốt lại nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp còn thiếu tính đến thời điểm hiện tại và trả công văn xác nhận chốt thuế. Trong trường hợp doanh nghiệp có vi phạm về lĩnh vực thuế, cơ quan thuế có thể yêu cầu hoàn thành nghĩa vụ trước khi chuyển đi.

Một số trường hợp không phải chốt thuế khi thay đổi địa chỉ công ty ở Thái Nguyên:

 • Thay đổi trụ sở công ty thuộc cùng địa bàn huyện/thành phố của Thái Nguyên;
 • Thay đổi trụ sở công ty khác huyện/thành phố của Thái Nguyên và do Cục thuế tỉnh quản lý;

Quy định tại Khoản 2, Điều 8, Nghị định 83/2013/NĐ-CP và Khoản 1, Điều 40, Nghị định 78/2015/NĐ-CP, các doanh nghiệp trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ công ty có nghĩa vụ hoàn tất mọi thủ tục với cơ quan thuế. Cụ thể, doanh nghiệp có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản thuế còn nợ. Đồng thời, đề nghị cơ quan thuế hoàn trả các khoản thuế nộp thừa, thuế giá trị gia tăng chưa khấu trừ hết…

2. Thay đổi địa chỉ công ty ở Thái Nguyên tại Sở kế hoạch và đầu tư.

Sau khi được cơ quan thuế trả công văn chấp thuận chuyển địa điểm, doanh nghiệp nộp hồ sơ thay đổi trụ sở công ty tại Sở kế hoạch và đầu tư.

Sau thời gian 03 ngày làm việc, Sở kế hoạch và đầu tư trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới cho doanh nghiệp.

Xem thêm: Xin giấy phép lao động cho người Hàn Quốc

3. Thông báo thay đổi địa chỉ công ty ở Thái Nguyên đến cơ quan thuế nơi chuyển đến

Sau khi được cấp đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp nộp công văn chuyển nghĩa vụ thuế của cơ quan thuế chuyển đi đến cơ quan thuế chuyển đến.

Trong trường hợp không thực hiện thủ tục chốt thuế thì không cần thực hiện bước này.

4. Thay đổi mẫu dấu, hóa đơn khi thay đổi địa chỉ công ty ở Thái Nguyên.

Mỗi doanh nghiệp đều có con dấu riêng, hóa đơn ghi nhận các thông tin của doanh nghiệp. Vì vậy, khi thay đổi trụ sở công ty dẫn đến thay đổi các thông tin trên con dấu, hóa đơn thì doanh nghiệp thực hiện các công việc sau:

 • Khắc mẫu dấu mới của công ty và lập thông báo thay đổi mẫu dấu công ty. Trường hợp con dấu cũ của doanh nghiệp do cơ quan công an cấp, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục trả dấu công an;
 • Sửa đổi thông tin hóa đơn theo địa chỉ mới.

III. Giải đáp thắc mắc khi thay đổi địa chỉ công ty ở Thái Nguyên

1. Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty ở Thái Nguyên gồm gì?

Hồ sơ thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở công ty ở Thái Nguyên gồm có:

 • Thông báo về việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty;
 • Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên về việc chuyển địa điểm công ty;
 • Nghị quyết/quyết định của công ty về việc chuyển trụ sở công ty;
 • Điều lệ công ty sửa đổi (nếu thay đổi trụ sở công ty khác tỉnh)

2. Xử lý hóa đơn khi thay đổi địa chỉ công ty ở Thái Nguyên?

Hiện nay, hóa đơn doanh nghiệp chủ yếu gồm 02 loại là hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử.

Đối với doanh nghiệp còn sử dụng hóa đơn giấy có thể lựa chọn một trong hai cách sau:

 • Hủy toàn bộ hóa đơn giấy còn tồn và mua hóa đơn điện tử sử dụng theo quy định thông tư mới;
 • Đóng dấu địa chỉ mới lên hóa đơn giấy và thông báo thay đổi mẫu hóa đơn đến cơ quan thuế

Đối với doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn điện tử: Doanh nghiệp liên hệ đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử để cập nhật thay đổi thông tin mới trên hóa đơn và thông báo thay đổi thông tin hóa đơn cho cơ quan thuế.

3. Có bắt buộc thông báo thay đổi địa chỉ công ty ở Thái Nguyên không?

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Quá thời hạn quy định, doanh nghiệp có thể bị phạt từ 500.000 VNĐ – 5.000.000 VNĐ.

4. Có phải thông báo thay đổi mẫu dấu sau khi thay đổi địa chỉ công ty ở Thái Nguyên không?

Luật Doanh nghiệp 2020 quy định doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm về việc quản lý, sử dụng con dấu. Vì vậy, khi thay đổi mẫu dấu do thay đổi trụ sở, doanh nghiệp không phải thông báo thay đổi mẫu con dấu đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp đang sử dụng mẫu con dấu do cơ quan công an cấp, doanh nghiệp phải trả mẫu dấu cho cơ quan công an trước khi sử dụng mẫu dấu mới.

Sau khi thay đổi mẫu dấu, doanh nghiệp làm thông báo thay đổi mẫu dấu công ty để lưu nội bộ và thông báo cho các đối tác, khách hàng, ngân hàng.

5. Có phải thay đổi giấy phép con sau khi thay đổi địa chỉ công ty ở Thái Nguyên không?

Đối với một số lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được hoạt động khi có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở công ty, đối với một số loại giấy phép cần phải xin điều chỉnh hoặc cấp mới theo quy định. Cụ thể:

 • Đối với các hoạt động kinh doanh không phải thẩm định cơ sở vật chất như giấy phép kinh doanh vận tải, giấy phép lữ hành,…. thì doanh nghiệp thực hiện thủ tục điều chỉnh thông tin trên giấy phép con.
 • Đối với các hoạt động kinh doanh phải thẩm định cơ sở khi hoạt động như giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ, trung tâm tin học, giấy phép tập thể hình,… thì doanh nghiệp phải xin lại giấy phép để thẩm định lại cơ sở vật chất nơi chuyển đến.

IV. Dịch vụ thay đổi địa chỉ công ty ở Thái Nguyên

Hiện nay có nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp. Có một số tiêu chí để lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở công ty như:

 • Có đội ngũ chuyên viên/luật sư có kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn;
 • Có thái độ nhiệt tình, chu đáo;
 • Nhiều gói dịch vụ đa dạng, đáp ứng yêu cầu khách hàngl
 • Chi phí hợp lý, mang lại nhiều giá trị
 • Giải đáp các vấn đề liên quan sau khi thực hiện thủ tục

Các công việc đơn vị tư vấn thực hiện khi thay đổi địa chỉ công ty ở Thái Nguyên gồm:

 • Tư vấn trình tự, thủ tục thay đổi địa chỉ công ty khác/cùng huyện/thành phố/tỉnh;
 • Kiểm tra, tư vấn địa chỉ mới có đủ điều kiện làm trụ sở công ty không?
 • Hướng dẫn khách hàng hồ sơ, thủ tục thực hiện tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Thay mặt khách hàng soạn thảo, nộp hồ sơ, nhận thông báo, nhận kết quả tại cơ quan thuế, sở kế hoạch đầu tư;
 • Khắc mẫu dấu mới cho công ty;
 • Hỗ trợ thay đổi thông tin hóa đơn

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về quy định thay đổi địa chỉ công ty ở Thái Nguyên. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 0969324395 để được tư vấn, hỗ trợ miễn phí.