Nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp và nghĩa vụ nộp báo cáo thuế của doanh nghiệp

Trong một năm nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp với nhà nước gồm những gì? Thời hạn thực hiện nghĩa vụ nộp báo cáo thuế của doanh nghiệp được quy định thế nào? Mức phí và cách tính thuế của doanh nghiệp phải thực hiện là gì? Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây:

I. Nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp và nghĩa vụ nộp báo cáo thuế của doanh nghiệp phải nộp

Nghĩa vụ nộp báo cáo thuế của doanh nghiệp và tờ khai thuế gồm có:

 • Nộp tờ khai phí môn bài (trường hợp doanh nghiệp có thay đổi mức phí môn bài hoặc doanh nghiệp thành lập mới)
 • Nộp báo cáo thuế Giá trị gia tăng
 • Nộp báo cáo thuế thu nhập cá nhân
 • Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
 • Nộp báo cáo tài chính năm 2020.

Nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp và các phí phải thực hiện bao gồm:

 • Nộp phí môn bài (Doanh nghiệp thành lập mới được miễn phí môn bài năm đầu tiên)
 • Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Nộp thuế giá trị gia tăng.
 • Nộp các thuế khác nếu có theo quy định (thuế xuất nhập khẩu, thuế tài nguyên, tiêu thụ đặc biệt,…).

Nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp

II. Thời hạn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp và nghĩa vụ nộp báo cáo thuế của doanh nghiệp.

1. Thời hạn thực hiện nghĩa vụ nộp tờ khai môn bài của doanh nghiệp và thực hiện nghĩa vụ nộp phí môn bài của doanh nghiệp.

Thời hạn thực hiện nghĩa vụ nộp tờ khai phí môn bài của doanh nghiệp:

 • Đối với doanh nghiệp mới thành lập: Tờ khai phí môn bài nộp vào ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trường hợp chưa phát sinh hoạt động sản xuất, kinh doanh thì doanh nghiệp nộp tờ khai môn bài trong thời hạn 30 ngày kể từ khi được cấp giấy phép.
 • Đối với doanh nghiệp đang hoạt động: Doanh nghiệp chỉ cần nộp tờ khai lệ phí môn bài khi mới thành lập. Trường hợp doanh nghiệp có căn cứ để thay đổi mức lệ phí môn bài (ví dụ: tăng vốn, giảm vốn làm thay đổi mức phí môn bài) thì phải nộp lại tờ khai môn bài chậm nhất ngày 30/1 năm sau hoặc vào ngày cuối cùng của tháng kế tiếp có căn cứ thay đổi mức đóng lệ phí môn bài.

Thời hạn thực hiện nghĩa vụ nộp phí môn bài của doanh nghiệp:

 • Với doanh nghiệp mới thành lập: Nghị định 22/2020/NĐ-CP quy định như sau:
  • Với doanh nghiệp nhỏ và vừa được chuyển đổi từ hộ kinh doanh (hoạt động tối thiểu 1 năm) thì được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ khi được cấp đăng ký kinh doanh.
  • Với doanh nghiệp khác được miễn lệ phí môn bài trong 01 năm đầu tiên kể từ ngày được cấp giấy phép kinh doanh.
 • Với doanh nghiệp đã hoạt động:
  • Trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài 03 năm đầu tiên: Nếu kết thúc thời hạn được miễn lệ phí môn bài trong 06 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài là 30/7. Nếu kết thúc thời hạn được miễn lệ phí môn bài trong 06 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài là 30/1 năm sau.
  • Các trường hợp khác: Thời hạn nộp lệ phí môn bài là ngày 30/1 năm kế tiếp.

2. Thời hạn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, giá trị gia tăng, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp.

Thời hạn thực hiện nghĩa vụ nộp các tờ khai báo cáo thuế của doanh nghiệp trên được quy định như sau:

 • Đối với doanh nghiệp kê khai theo quý: Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên quý kế tiếp
 • Đối với doanh nghiệp kê khai theo tháng: Chậm nhất là ngày 20 của tháng kế tiếp.
 • Đối với doanh nghiệp kê khai theo năm: Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên năm kế tiếp.
 • Đối với kê khai theo từng lần phát sinh: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày phát sinh

Cụ thể thời hạn thực hiện nghĩa vụ nộp các tờ khai báo cáo thuế của doanh nghiệp như sau:

 • Với doanh nghiệp có nghĩa vụ kê khai theo quý:
  • Tờ khai thuế giá trị gia tăng: Ngày 30 của tháng đầu tiên quý kế tiếp.
  • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân: Ngày 30 của tháng đầu tiên quý kế tiếp.
  • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn: Ngày 30 của tháng đầu tiên quý kế tiếp.
  • Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính: Ngày 30 của tháng đầu tiên quý kế tiếp.
  • Thuế thu nhập cá nhân tạm tính: Ngày 30 của tháng đầu tiên quý kế tiếp.
 • Với doanh nghiệp có nghĩa vụ kê khai theo tháng:
  • Tờ khai thuế giá trị gia tăng: Ngày 20 của tháng kế tiếp.
  • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân: Ngày 20 của tháng kế tiếp.
  • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn: Ngày 20 của tháng kế tiếp.
  • Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính: Ngày 30 của tháng đầu tiên quý kế tiếp.
  • Thuế thu nhập cá nhân tạm tính: Ngày 30 của tháng đầu tiên quý kế tiếp.

3. Nghĩa vụ nộp thuế quyết toán năm của doanh nghiệp.

Hồ sơ quyết toán thuế năm gồm có:

 • Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Quyết toán thuế thu nhập cá nhân
 • Báo cáo tài chính và các phụ lục kèm theo (nếu có).

Thời hạn nộp các hồ sơ trên chậm nhất là ngày 90 kể từ khi hết năm tài chính hoặc năm dương lịch.

III. Cách tính nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp.

1. Cách tính nghĩa vụ nộp phí môn bài của doanh nghiệp là bao nhiêu?

Theo quy định tại Nghị định 139/2016/NĐ-CP thì mức phí môn bài được tinh như sau:

 • Với doanh nghiệp có vốn điều lệ trên 10 tỷ: 3.000.000 VNĐ/năm.
 • Với doanh nghiệp có vốn điều lệ từ 10 tỷ trở xuống: 2.000.000 VNĐ/năm.
 • Với các đơn vị trực thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh): 1.000.000 VNĐ/năm.

2. Cách tính nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

Thuế thu nhập doanh nghiệp bằng tính bằng cách sau:

Thuế thu nhập doanh nghiệp         =       Thu nhập tính thuế             X           Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

Thu nhập tính thuế   =   Thu nhập chịu thuế   –  Thu nhập được miễn thuế   –   Các khoản lỗ/ chuyển lỗ (không quá 5 năm trước)

Thu nhập chịu thuế           =       Doanh thu         –        Chi phí được trừ          +         Thu nhập chịu thuế khác

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp được tính căn cứ vào doanh thu của doanh nghiệp:

 • Doanh nghiệp thông thường: 20%/năm
 • Doanh nghiệp có hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí ở VN: 32%-50%
 • Doanh nghiệp có hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác mỏ tài nguyên quý hiếm (vàng, bạc, đất hiếm,…): 50%. Trường hợp mỏ có tài nguyên quý từ 70% diện tích được giao trở lên ở địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thuộc danh mục mục ưu đãi thuế: 40%.

3. Cách tính nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp phải nộp theo phương pháp khấu trừ.

Công thức tính thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp khấu trừ như sau:

Thuế GTGT phải nộp =     Số thuế GTGT đầu ra  –    Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ (Ghi trên hóa đơn xuất ra)

Số thuế GTGT đầu ra (Ghi trên hóa đơn xuất ra)  =    Giá trị tính thuế của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế     X   Thuế suất

Thuế suất của mỗi hàng hóa, dịch vụ khác nhau, được quy định cụ thể trong Luật thuế giá trị gia tăng

Lưu ý: Nộp thuế giá trị gia tăng có thể bằng phương pháp khấu trừ hoặc phương pháp trực tiếp. Tuy nhiên, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp chỉ áp dụng với doanh nghiệp doanh thu dưới 1 tỷ và có đăng ký với cơ quan thuế về phương pháp tính thuế; hộ gia đình, cá nhân kinh doanh không theo chế độ kế toán, chứng từ,…

4. Các nghĩa vụ nộp thuế khác của doanh nghiệp cần lưu ý.

Đối với các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh đặc biệt có thể nộp thêm các loại thuế khác như:

 • Thuế xuất, nhập khẩu: Đối với doanh nghiệp có hoạt động xuất, nhập khẩu
 • Thuế tài nguyên: Với doanh nghiệp khai thác tài nguyên
 • Thuế tiêu thụ đặc biệt: Đối với doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đặc biệt (rượu, bia, thuốc lá, Karaoke,…)
 • Các loại thuế khác theo quy định

Cách tính thuế như sau

Thuế phải nộp         =       Tổng số tiền tính thuế            X            Thuế suất

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về các nghĩa vụ nộp báo cáo thuế của doanh nghiệp, nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp theo quy định pháp luật Việt Nam. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 0969.324.395 để được hỗ trợ, tư vấn.

13 thoughts on “Nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp và nghĩa vụ nộp báo cáo thuế của doanh nghiệp

 1. Pingback: Hướng dẫn thủ tục thành lập công ty qua mạng chuẩn nhất - Dịch vụ uy tín

 2. Pingback: Hướng dẫn chi tiết thủ tục mở gara ô tô đầy đủ - Dịch vụ pháp lý uy tín

 3. Pingback: 2 bước mở công ty xuất, nhập khẩu nhanh nhất - Dịch vụ pháp lý uy tín

 4. Pingback: Tư vấn thủ tục mở xưởng chế biến nông sản - Dịch vụ pháp lý tin cậy

 5. Pingback: Hướng dẫn thủ tục mở công ty xây dựng - Dịch vụ pháp lý doanh nghiệp

 6. Pingback: Thủ tục mở công ty kinh doanh vận tải - Xin giấy phép kinh doanh vận tải

 7. Pingback: Thủ tục mở xưởng sản xuất thùng carton - Luật sư hướng dẫn chi tiết

 8. Pingback: Thành lập công ty sản xuất bao bì cần giấy phép gì? Luật sư hỗ trợ thủ tục

 9. Pingback: Thủ tục giải thể công ty ở Hải Phòng chỉ 3 tuần theo quy định mới - Uy tín

 10. Pingback: Dịch vụ thành lập công ty ở Hải Phòng giá rẻ - Tặng chữ ký số miễn phí

 11. Pingback: Dịch vụ thành lập công ty ở Vĩnh Phúc - Tặng chữ ký số - 3 ngày làm việc

 12. Pingback: Thủ tục mở công ty thiết kế nội thất - Thuế của công ty nội thất thế nào?

 13. Pingback: Hướng dẫn thủ tục giải thể công ty ở Bắc Ninh trong 3 tuần - Nhanh chóng

Comments are closed.