Thủ tục thành lập chi nhánh và nghĩa vụ báo cáo thuế của chi nhánh

Thành lập chi nhánh công ty là một hình thức mở rộng hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Mặc dù là đơn vị trực thuộc doanh nghiệp nhưng chi nhánh có thể hoạt động như một doanh nghiệp độc lập như công ty. Cụ thể, chi nhánh có thể đăng ký hạch toán độc lập, có con dấu, chữ ký số, hóa đơn riêng,…Vậy thành lập chính nhánh như thế nào? Nghĩa vụ thuế đối với chi nhánh thực hiện ra sao?

I. Những lưu ý khi thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh

1. Thành lập chi nhánh cần đáp ứng tiêu chí tên gọi thế nào?

Doanh nghiệp thành lập chi nhánh cần đặt tên chi nhánh theo nguyên tắc sau:

 • Tên chi nhánh được viết bằng các chữ trong bảng chữ cái, chữ số, ký hiệu.
 • Tên chi nhánh được đặt gồm có tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với chi nhánh. Ví dụ: Chi nhánh công ty TNHH ABC; Chí nhánh công ty cổ phần XYZ tại Hà Nội,…

Ngoài ra, sau khi thành lập chi nhánh doanh nghiệp cần lưu ý:

 • Tên chi nhánh được viết, gắn lên trụ sở của chi nhánh.
 • Trong các hồ sơ, tài liệu, ấn phẩm do chính nhánh phát hành thì tên chi nhánh được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp.

2. Đăng ký hình thức hạch toán khi thành lập chi nhánh thế nào?

Chi nhánh có thể lựa chọn hình thức hạch toán độc lập hoặc hạch toán phụ thuộc tùy thuộc vào nhu cầu, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Thành lập chi nhánh hạch toán độc lập và hạch toán phụ thuộc có điểm giống nhau như sau:

 • Đều là đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, do doanh nghiệp thành lập.
 • Đóng phí môn bài là 1.000.000VNĐ/năm
 • Chỉ được hoạt động trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp và hoạt động trong phạm vi được doanh nghiệp ủy quyền.
 • Lợi nhuận chi nhánh là của công ty.
 • Được phép sử dụng con dấu riêng, tài khoản ngân hàng riêng, hóa đơn riêng.

Điểm khác biệt cơ bản khi thành lập chi nhánh hạch toán độc lập và chi nhánh hạch toán phụ thuộc ở chỗ:

 • Chi nhánh hạch toán độc lập: Thực hiện khai thuế tại chi nhánh và nộp hồ sơ thuế tại cơ quan quản lý thuế trực tiếp
 • Chi nhánh hạch toán phụ thuộc: Việc khai thuế và nộp thuế sẽ đẩy về công ty để gửi lên cơ quan thuế quản lý của công ty.

II. Hồ sơ thành lập chính nhánh.

1. Hồ sơ làm thủ tục thành lập chi nhánh với công ty cổ phần.

Thành lập chi nhánh của công ty cổ phần gồm các giấy tờ pháp lý sau:

 • Thông báo thành lập chi nhánh
 • Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thành lập chi nhánh
 • Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc thành lập chi nhánh
 • Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh
 • Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người đứng đầu chi nhánh
 • Giấy ủy quyền, bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục mở chi nhánh

2. Hồ sơ làm thủ tục thành lập chi nhánh với công ty TNHH

Thành lập chi nhánh cho công ty TNHH gồm::

 • Thông báo thành lập chi nhánh
 • Quyết định của Hội đồng thành viên/Chủ sở hữu về việc thành lập chi nhánh
 • Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thành lập chi nhánh
 • Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.(Đối với công ty TNHH 1 thành viên có chủ sở hữu là người đứng đầu chi nhánh thì không cần)
 • Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người đứng đầu chi nhánh .(Đối với công ty TNHH 1 thành viên có chủ sở hữu là người đứng đầu chi nhánh thì không cần)
 • Giấy ủy quyền, bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục mở chi nhánh

II. Thủ tục thành lập chi nhánh theo Luật doanh nghiệp 2020

Doanh nghiệp chuẩn bị 01 bộ hồ sơ thành lập chi nhánh và nộp tại Sở kế hoạch và đầu tư nơi Chi nhánh đặt trụ sở.

Hồ sơ nộp bằng một trong hai cách sau:

 • Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở kế hoạch đầu tư nơi chi nhánh đặt trụ sở
 • Nộp bằng tài khoản đăng ký kinh doanh hoặc chữ ký số cá nhân tại địa chỉ này

Sau 03 ngày làm việc, Sở kế hoạch đầu tư thông báo kết quả xử lý hồ sơ và trả Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh cho doanh nghiệp

Sau khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, nếu Chi nhánh có nhu cầu sử dụng con dấu riêng thì đặt mua mẫu con dấu.

Theo quy định Luật doanh nghiệp 2020, Chi nhánh sau khi thành lập không cần thực hiện thủ tục thông báo sử dụng mẫu dấu lên Sở kế hoạch và đầu tư.

III. Nghĩa vụ báo cáo thuế sau khi thành lập chi nhánh là gì?

Phụ thuộc vào Chi nhánh đăng ký hạch toán độc lập hay hạch toán phụ thuộc mà nghĩa vụ nộp thuế và báo cáo thuế có sự khác biệt.

1. Nghĩa vụ báo cáo thuế môn bài, khai lệ phí môn bài sau khi thành lập chi nhánh

Theo quy định pháp luật, chi nhánh được miễn lệ phí môn bài năm đầu tiên sau khi thành lập. Sang năm thứ hai thì Chi nhánh bắt đầu nộp lệ phí môn bài.

Phí môn bài của Chi nhánh là 1.000.000 VNĐ/năm

Việc nộp tờ khai môn bài được thực hiện như sau:

 • Với Chi nhánh hạch toán độc lập: Nộp tờ khai môn bài tại cơ quan thuế quản lý chi nhánh.
 • Với Chi nhánh hạch toán phụ thuộc: Do công ty thực hiện kê khai và nộp tờ khai môn bài tại cơ quan thuế quản lý công ty

2. Nghĩa báo cáo vụ thuế GTGT

Sau khi thành lập chi nhánh phải thực hiện nghĩa vụ khai và nộp thuế GTGT:

Căn cứ vào Thông tư 156/2013/TT-BTC thì việc khai thuế GTGT được thực hiện như sau:

 • Trường hợp chi nhánh ở cùng địa phương cấp tỉnh với công ty thì công ty thực hiện khai thuế GTGT cho cả chi nhánh khi đến kỳ báo cáo thuế.
 • Trường hợp chi nhánh không ở cùng địa phương cấp tỉnh với công ty thì chi nhánh nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp quản lý
 • Trường hợp chi nhánh không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại công ty

Như vậy việc khai thuế sau khi thành lập chi nhánh thực hiện tại chi nhánh nếu:

 • Chi nhánh hạch toán độc lập hoặc.
 • Chi nhánh ở địa điểm khác tỉnh với công ty.

Việc khai thuế sau khi thành lập chi nhánh thực hiện tại công ty trong trường hợp:

 • Chi nhánh hạch toán phụ thuộc.
 • Chi nhánh ở cùng tỉnh với công ty hoặc
 • Chi nhánh không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu.

Trường hợp chi nhánh có con dấu, tài khoản tiền gửi ngân hàng, trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, kê khai đầy đủ thuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra có nhu cầu kê khai nộp thuế riêng phải đăng ký nộp thuế riêng và sử dụng hóa đơn riêng.

3. Nghĩa vụ báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp sau khi thành lập chi nhánh

Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định về việc kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

 • Với chi nhánh hạch toán độc lập: Nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp chi nhánh.
 • Với chi nhanh hạch toán phụ thuộc: Khai thuế tại công ty và công ty có trách nhiệm kê khai, nộp thuế cho cả chi nhánh tại cơ quan thuế quản lý của công ty.

IV. Dịch vụ thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh tại công ty luật

Với kinh nghiệm nhiều năm tư vấn pháp lý doanh nghiệp, chúng tôi thực hiện thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh, đăng ký và tư vấn các thủ tục thuế trong quá trình chi nhánh hoạt động. Các công việc chúng tôi thực hiện bao gồm:

 • Tư vấn các quy định luật doanh nghiệp về thành lập, hoạt động chi nhánh
 • Soạn thảo hồ sơ thành lâp chi nhánh
 • Nộp hồ sơ, nhận kết quả thành lập chi nhánh cho doanh nghiệp
 • Trả Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh và 01 bộ hồ sơ hoàn thành chỉnh lập chi nhánh cho doanh nghiệp lưu nội bộ
 • Đặt mua con dấu cho chi nhánh
 • Thực hiện thông báo sử dụng mẫu con dấu chi nhánh trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
 • Thực hiện đăng ký mã số thuế cho chi nhánh
 • Nộp tờ khai môn bài, thuế môn bài cho chi nhánh tại năm hoạt động đầu tiên
 • Tư vấn nghĩa vụ thuế của chi nhánh trong suốt quá trình hoạt động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 0969.324.395 để được tư vấn hỗ trợ giải đáp.