Thủ tục thành lập công ty bảo vệ theo Luật doanh nghiệp 2020

Hiện nay Việt Nam là nước có mật độ cơ sở hạ tầng phát triển bậc nhất Đông Nam Á, tốc độ phát triển các đô thị nhanh chóng, các khu chung cư cao tầng mọc lên đòi hỏi có lực lượng bảo vệ đảm bảo an ninh tòa nhà. Đi đôi với điều đó là sự phát triển hơn về loại hình công ty bảo vệ. Vậy điều kiện để thành lập công ty bảo vệ như thế nào? Bài viết dưới đây Intermex Law sẽ hướng dẫn các bạn tham khảo thủ tục thành lập doanh nghiệp có ngành nghề Kinh doanh dịch vụ Bảo Vệ (là ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại Việt Nam hiện nay).

I. Căn cứ pháp lý thành lập công ty bảo vệ.

Các văn bản quy định trình tự, thủ tục khi kinh doanh dịch vụ bảo vệ gồm có:

 • Luật Doanh Nghiệp 2020;
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP;
 • Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

II. Các giấy phép phải có khi thành lập công ty bảo vệ

Để kinh doanh bảo vệ cần có hai giấy phép sau:

 • Giấy phép đăng ký kinh doanh: Thực hiện thủ tục thành lập mới doanh nghiệp các bạn tham khảo tại đây

 • Xin giấy phép đủ điều kiện hoạt động cho công ty bảo Vệ.                                                

III. Điều kiện thành lập công ty bảo vệ

1. Điều kiện về đăng ký, cấp phép thành lập công ty bảo vệ

Cụ thể, tại Điều 11 Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định hình thức hoạt động dịch vụ bảo vệ phải là doanh nghiệp (có đăng ký ngành nghề dịch vụ bảo vệ).

Như vậy có  thể đăng ký kinh doanh dưới các hình thức sau:

 • Công ty cổ phần.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn.
 • Công ty hợp danh.

2. Điều kiện người quản lý khi thành lập công ty bảo vệ.

Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của công ty bảo vệ phải có tiêu chuẩn sau:

 • Có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên;
 • Không thuộc trường hợp đã từng là người quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ khác trong 24 tháng mà trước đó đã bị thu hồi không thời hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự (trừ quy định tại khoản 2 Điều 22 NĐ 96/2016/NĐ-CP).

Ngoài ra, người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự là người VN khi thành lập công ty dịch vụ bảo vệ không thuộc trường hợp sau:

 • Bị khởi tố hình sự mà các cơ quan tố tụng của Việt Nam hoặc của nước ngoài đang tiến hành điều tra, truy tố, xét xử.

 • Có tiền án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác do lỗi cố ý bị kết án từ trên 03 năm tù trở lên chưa được xóa án tích; đang trong thời gian được tạm hoãn chấp hành hình phạt tù; đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ; đang bị quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo quyết định của Tòa án.

 • Đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; có quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong thời gian chờ thi hành quyết định; đang nghiện ma túy; đang được tạm hoãn, tạm đình chỉ chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; đã bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính nhưng chưa đủ thời hạn để được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính;

Trường hợp người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự là người VN định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài phải đáp ứng thêm điều kiện sau:

 • Được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp phép cư trú.
 • Đủ điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

Công ty bảo vệ phải xin giấy phép an toàn về phòng cháy, chữa cháy theo quy định pháp luật VN

3. Thành lập công ty bảo vệ có liên quan đến nước ngoài cần điều kiện gì?

a) Trường hợp thành lập công ty bảo vệ của VN liên doanh với cơ sở kinh doanh nước ngoài.

Cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ của Việt Nam chỉ được liên doanh với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ nước ngoài trong trường hợp sau:

 • Cần đầu tư máy móc, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ;
 • Chỉ được thực hiện dưới hình thức cơ sở kinh doanh nước ngoài góp vốn mua máy móc, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ.

b) Trường hợp cơ sở kinh doanh nước ngoài đầu tư góp vốn để thành lập công ty bảo vệ ở VN.

Cơ sở kinh doanh nước ngoài được phép đầu tư góp vốn đáp ứng tiêu chuẩn sau:

 • Là doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ liên tục ít nhất 05 năm;
 • Người đại diện cho phần vốn góp của cơ sở kinh doanh nước ngoài là người chưa bị cơ quan pháp luật của nước ngoài nơi họ hoạt động kinh doanh xử lý về hành vi vi phạm có liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ từ cảnh cáo trở lên;
 • Phần vốn góp của cơ sở kinh doanh nước ngoài chỉ được sử dụng để mua máy móc, thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ.
 • Số vốn góp đầu tư của cơ sở kinh doanh nước ngoài ít nhất  1.000.000 USD.
 • Việc định giá máy móc, thiết bị kỹ thuật do cơ quan quản lý nhà nước về giá có thẩm quyền từ cấp tỉnh trở lên thực hiện, chi phí định giá do công ty dịch vụ bảo vệ chi trả.

IV. Trình tự, thủ tục thành lập công ty bảo vệ.

1. Thủ tục xin giấy phép đăng ký kinh doanh thành lập công ty bảo vệ.

Ngành nghề kinh doanh khi thành lập công ty dịch vụ bảo vệ là: 8010: Hoạt động bảo vệ tư nhân.

Trình tự, thủ tục thành lập công ty dịch vụ bảo vệ tham khảo tại đây.

2. Thủ tục xin giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự sau khi thành lập công ty dịch vụ bảo vệ.

Theo quy định tại Điều 19, Điều 20 NĐ 96/2016/NĐ-CP, công ty dịch vụ bảo vệ cần lám hồ sơ xin cấp phép đủ điều kiện hoạt động gồm có:

 • Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh;
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có thể hiện ngành nghề kinh doanh dịch vụ bảo vệ;
  • Đối với công ty dịch vụ bảo vệ không có vốn đầu tư nước ngoài, phải có bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp chứng minh trình độ học vấn của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.
 • Bản khai lý lịch kèm theo Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Bản khai nhân sự của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của công ty dịch vụ bảo vệ, cụ thể như sau:
  • Đối với người Việt Nam ở trong nước là người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của công ty dịch vụ bảo vệ đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự phải có Bản khai lý lịch; Phiếu lý lịch tư pháp (trừ những người đang thuộc biên chế của cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội);
  • Bản khai lý lịch của những người quy định tại điểm này nếu đang thuộc biên chế của cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thì phải có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trực tiếp quản lý (trừ cơ sở kinh doanh). Đối với những người không thuộc đối tượng nêu trên phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú;
  • Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài phải có Bản khai nhân sự kèm theo bản sao hợp lệ Hộ chiếu, Thẻ thường trú hoặc Thẻ tạm trú hoặc Thị thực còn thời hạn lưu trú tại Việt Nam;
  • Đối với trường hợp một cơ sở kinh doanh có nhiều người đại diện theo pháp luật thì Bản khai lý lịch, Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Bản khai nhân sự trong hồ sơ áp dụng đối với người đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.
 • Đối với công ty dịch vụ bảo vệ có chức năng đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ, phải có giáo trình và chương trình đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ.

Cơ quan giải quyết: Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc

V. Thành lập công ty bảo vệ tại công ty luật.

Với đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực giấy phép, chúng tôi thực hiện tư vấn và dịch vụ thành lập công ty  bảo vệ với các công việc sau:

 • Tư vấn cho khách hàng các quy định có liên quan về điều kiện thành lâp và hoạt động công ty dịch vụ bảo vệ
 • Thẩm định cơ sở kinh doanh và tư vấn cho khách hàng về chuẩn bị cơ sở vật chất trước khi xin cấp phép hoạt động
 • Thay mặt khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước và giải trình cơ sở
 • Thực hiện xin lý lịch tư pháp cho người đứng đầu cơ sở kinh doanh
 • Thực hiện thủ tục thành lập công ty dịch vụ bảo vệ
 • Thực hiện thủ tục xin giấy phép an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy
 • Thực hiện thủ tục xin cấp phép hoạt động bảo vệ
 • Tư vấn các thủ tục thuế sau thành lập cho doanh nghiệp

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về điều kiện,hồ sơ, trình tự, thủ tục thành lập công ty bảo vệ theo quy định ở VN. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:0969.324.395; 0986852759