Thành lập công ty dịch vụ lữ hành quốc tế năm 2021

Doanh nghiệp khi muốn kinh doanh dịch vụ du lịch có liên quan đến khách nước ngoài hoặc đưa khách Việt Nam ra nước ngoài bắt buộc phải xin Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế. Vậy điều kiện để kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế và thủ tục xin giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành là gì? Bài viết sau đây sẽ cho bạn cái nhìn tổng quát về quy định pháp luật, những kinh nghiệm thực tế khi thành lập công ty dịch vụ lữ hành quốc tế

1.Căn cứ pháp lý thành lập công ty dịch vụ lữ hành quốc tế

Các văn bản pháp luật điều chỉnh việc thành lập công ty dịch vụ lữ hành quốc tế gồm có:

 • Luật doanh nghiệp 2014
 • Nghị định 96/2015/NĐ-CP
 • Luật Du lịch số 09/2017
 • Nghị định số 168/2017/NĐ-CP
 • Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL
 • Thông tư số 33/2018/TT-BTC 
 • Thông tư 13/2019/TTBVHTTDL

2. Điều kiện thành lập công ty dịch vụ lữ hành quốc tế

2.1 Điều kiện thành lập công ty dịch vụ lữ hành quốc tế

Để xin giấy phép hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Là doanh nghiệp được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật
 • Doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế
 • Thực hiện ký quỹ tại ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản. Mức ký quỹ là 250 triệu VNĐ đối với hoạt động đưa khách quốc tế đến Việt Nam và 500 triệu VNĐ đối với hoạt động đưa khách Việt Nam  ra nước ngoài.
 • Người phụ trách hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành có bằng cấp theo quy định pháp luật

2.2 Điều kiện người phụ trách khi thành lập công ty dịch vụ lữ hành quốc tế

Căn cứ quy định Luật du lịch và Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL và Thông tư 13/2019/TTBVHTTDL, người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải đáp ứng các điều kiện:

a) Chức danh người quản lý công ty lữ hành quốc tế

Người quản lý phải biữ một trong các chức danh sau:

 • Chủ tịch hội đồng quản trị; chủ tịch hội đồng thành viên;
 • Chủ tịch công ty;
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân;
 • Tổng giám đốc/Giám đốc hoặc phó giám đốc;
 • Trưởng bộ phận kinh doanh dịch vụ lữ hành

Đối với các chức danh được bổ nhiệm phải kèm Hợp đồng lao động hoặc Quyết định bổ nhiệm cho người quản lý, phụ trách dịch vụ lữ hành quốc tế trong công ty

b) Bằng cấp người phụ trách khi thành lập công ty dịch vụ lữ hành quốc tế

Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế.

Chuyên ngành về lữ hành được thể hiện trên bằng tốt nghiệp phải có một trong các chuyên ngành sau:

 • Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành;
 • Quản trị lữ hành;
 • Điều hành tour du lịch;
 • Marketing du lịch;
 • Du lịch;
 • Du lịch lữ hành;
 • Quản lý và kinh doanh du lịch;
 • Quản trị du lịch MICE;
 • Đại lý lữ hành;
 • Hướng dẫn du lịch;
 • Ngành, nghề, chuyên ngành có thể hiện một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ hành’, “hướng dẫn du lịch” do cơ sở  giáo dục ở Việt Nam đào tạo  và cấp bằng tốt nghiệp trước ngày 20 tháng 01 năm 2020;
 • Ngành, nghề, chuyên ngành có thể hiện một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ hành”, “hướng dẫn du lịch” do cơ sở đào tạo nước ngoài đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp.

Trường hợp bằng tốt nghiệp không thể hiện các ngành, nghề, chuyên ngành không thể hiện các cụm từ “du lịch”, “lữ hành’, “hướng dẫn du lịch” thì bổ sung bảng điểm tốt nghiệp hoặc phụ lục văn bằng thể hiện ngành, nghề, chuyên ngành, trong đó có một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ hành”, “hướng dẫn du lịch”.

Trường hợp người quản lý tốt nghiệp chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành quốc tế. Chứng chỉ được công nhận khi đào tạo các nội dung sau:

 • Kiến thức cơ sở ngành: hệ thống chính trị Việt Nam; các văn bản pháp luật liên quan đến du lịch; tng quan du lịch; marketing du lịch; tâm lý khách du lịch và nghệ thuật giao tiếp; giao lưu văn hóa quốc tế;
 • Kiến thức chuyên ngành và nghiệp vụ điều hành du lịch: tổng quan về doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành; thị trường du lịch và sản phẩm du lịch; thiết kế sản phẩm và tính giá chương trình du lịch; khu du lịch, điểm du lịch Việt Nam; nghiệp vụ điều hành du lịch; bán hàng và chăm sóc khách hàng; marketing và truyền thông; tiền tệ và thanh toán quốc tế trong du lịch; nghiệp vụ xuất nhập cảnh; thủ tục vận chuyển hàng không nội địa và quốc tế; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và phát triển doanh nghiệp;
 • Thực hành nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế.

3. Hồ sơ xin cấp phép hoạt động sau thành lập công ty dịch vụ lữ hành quốc tế

Sau khi thành lập công ty dịch vụ lữ hành quốc tế theo quy định, để được thực hiện dịch vụ lữ hành quốc tế, doanh nghiệp phải làm thủ tục xin Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế. Hồ sơ gồm có:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế (Mẫu số 04 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017);
 • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;
 • Giấy xác nhận ký quỹ;
 • Bản sao bằng cấp của người quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế đáp ứng điều kiện của pháp luật. Trường hợp văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
 • Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Sau khi nộp hồ sơ đến Sở văn hóa thể thao và du lịch nơi doanh nghiệp có trụ sở, trường hợp hồ sơ hợp lệ, sau 10 ngày doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động dịch vụ lữ hành quốc tế

4. Tiền ký quỹ được quản lý, sử dụng thế nào?

Tiền ký kỹ sau khi thành lập công ty dịch vụ lữ hành quốc tế được phong tỏa tại ngân hàng trong suốt thời gian thực hiện dịch vụ lữ hành quốc tế, được hưởng lãi suất theo quy định pháp luật.

 • Trong trường hợp khách du lịch bị chết, bị tai nạn, rủi ro, bị xâm hại tính mạng cần phải đưa về nơi cư trú hoặc điều trị khẩn cấp mà doanh nghiệp không có khả năng bố trí kinh phí để giải quyết kịp thời, doanh nghiệp gửi đề nghị giải tỏa tạm thời tiền ký quỹ đến cơ quan cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành. Trong thời hạn 48 giờ kể từ thời điểm nhận được đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành xem xét và đề nghị ngân hàng cho doanh nghiệp trích tài khoản tiền ký quỹ để sử dụng hoặc từ chối.
 • Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tiền được rút khỏi tài khoản tiền ký quỹ, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành có trách nhiệm bổ sung số tiền ký quỹ đã sử dụng để bảo đảm mức ký quỹ theo quy định tại Điều 14 Nghị định 168/2017/NĐ -CP. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện, ngân hàng gửi văn bản thông báo cho cơ quan cấp phép để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.
 • Doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị hoàn trả tiền ký quỹ đến ngân hàng trong những trường hợp sau đây:

Có thông báo bằng văn bản của cơ quan cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành về việc doanh nghiệp không được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc thay đổi ngân hàng nhận ký quỹ;

Có văn bản của cơ quan cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành về việc hoàn trả tiền ký quỹ sau khi thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành.

5. Dịch vụ thành lập công ty dịch vụ lữ hành quốc tế tại Intermex

 • Tư vấn quy định điều kiện đăng ký thành lập và xin giấy phép hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế;
 • Chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ để hoàn thiện hồ sơ thành lập công ty kinh doanh lữ hành quốc tế;
 • Soạn thảo hồ sơ, giấy tờ và phương án kinh doanh xin cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;
 • Thay mặt doanh nghiệp thực hiện các thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;
 • Trao đổi, cung cấp thông tin tiến trình cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;
 • Thay mặt khách hàng nhận Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế giao lại cho khách hàng;
 • Tư vấn hỗ trợ đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;
 • Tư vấn hỗ trợ đăng ký lại phạm vi kinh doanh giấy phép lữ hành quốc tế;
 • Hỗ trợ tư vấn thành lập chi nhánh, địa điểm kinh doanh văn phòng đại diện của công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành
 • Thành lập chi nhánh, địa điểm kinh doanh văn phòng đại diện của doanh nghiệp;
 • Tư vấn các thủ tục pháp lý khác sau thành lập (thủ tục thuế, khai thuế, phát hành hóa đơn,…) sau khi thành lập công ty dịch vụ lữ hành quốc tế

Mọi thắc mắc Quý khách hàng vui lòng liên hệ 0969.324.395 để được hỗ trợ giải đáp