Hướng dẫn thay đổi người đại diện theo pháp luật ở Hà Nam

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân thay mặt cho doanh nghiệp đó để thực hiện các quyền, nghĩa vụ trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Đồng thời người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp còn đại diện cho doanh nghiệp với tư cách là người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước các cơ quan, tổ chức. Vậy điều kiện để một người được đại diện theo pháp luật của công ty là gì? Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật thực hiện theo thủ tục nào? Chúng tôi tư vấn các quy định pháp luật khi thực hiện thay đổi người đại diện theo pháp luật ở Hà Nam qua bài viết sau:

I. Các chức danh khi thay đổi người đại diện theo pháp luật ở Hà Nam.

Một doanh nghiệp có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Theo đó, doanh nghiệp tại Hà Nam có thể lựa chọn thay đổi người đại diện theo pháp luật có một hoặc nhiều chức danh khác nhau. Theo quy định của Luật doanh nghiệp, chức danh người đại diện theo pháp luật của công ty gồm:

Chức danh người đại diện theo pháp luật ở Hà Nam của công ty cổ phần:

 • Giám đốc/Tổng giám đốc.
 • Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 • Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Gám đốc/Tổng giám đốc.
 • Chức danh khác theo ủy quyền.

Chức danh người đại diện theo pháp luật ở Hà Nam của công ty TNHH:

 • Giám đốc/Tổng giám đốc.
 • Chủ tịch Hội đồng thành viên/Chủ tịch công ty.
 • Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Gám đốc/Tổng giám đốc.
 • Chức danh khác theo ủy quyền.

Chức danh người đại diện theo pháp luật ở Hà Nam của công ty khác:

 • Giám đốc/Tổng giám đốc.
 • Chủ tịch Hội đồng thành viên hợp danh.
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân.
 • Chức danh khác theo ủy quyền.

Thay đổi người đại diện cho công ty ở Hà Nam

II. Điều kiện khi làm thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật ở Hà Nam.

Cá nhân được lựa chọn làm người đại diện theo pháp luật cho doanh nghiệp ở Hà Nam phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Phải có địa chỉ cư trú tại Việt Nam. Trường hợp công ty ở Hà Nam có nhiều người đại diện theo pháp luật thì phải có ít nhất 1 người ở Việt Nam. Trường hợp người đại diện cuối cùng chuẩn bị ra nước ngoài thì trước khi xuất cảnh phải ủy quyền cho người khác làm đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • Là người từ đủ 18 tuổi, không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
 • Không thuộc các trường hợp bị luật cấm hoặc bị Tòa án cấm làm người quản lý, đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • Trường hợp doanh nghiệp là công ty cổ phần đại chúng thì chức danh người đại diện theo pháp luật không được đồng thời là Giám đốc/Tổng giám đốc/Chủ tịch Hội đồng quản trị.

III. Trách nhiệm sau khi thay đổi người đại diện theo pháp luật ở Hà Nam

Sau khi thay đổi người đại diện theo pháp luật ở Hà Nam, người đại diện theo pháp luật mới có trách nhiệm sau đây:

 • Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;
 • Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
 • Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp theo quy định.
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm trách nhiệm trên.

IV. Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật ở Hà Nam.

1. Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật ở Hà Nam với công ty TNHH

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật ở Hà Nam của công ty TNHH:

 • Thông báo thay đổi người đại diện của công ty TNHH tại Hà Nam.
 • Biên bản họp của Hội đồng thành viên.
 • Quyết định của Chủ tịch Hội đồng thành viên/Chủ sở hữu công ty.
 • Giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • Giấy ủy quyền người thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh.

Lưu ý khi thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH 1 TV::

Công ty TNHH 1 TV là công ty con của doanh nghiệp khác thì phải có quyết định, biên bản họp của công ty mẹ về việc thay đổi người đại diện của công ty TNHH 1 TV.

2. Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật ở Hà Nam với công ty cổ phần.

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật ở Hà Nam của công ty cổ phần:

 • Thông báo thay đổi người đại diện của công ty cổ phần tại Hà Nam.
 • Biên bản họp của Hội đồng quản trị/Đại hội đồng cổ đông công ty.
 • Nghị quyết của Chủ tịch Hội đồng quản trị/Đại hội đồng cổ đông công ty.
 • Giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • Giấy ủy quyền người thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh.

V. Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật ở Hà Nam.

Doanh nghiệp chuẩn bị 01 bộ hồ sơ nộp thông qua các hình thức sau:

 • Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tại bộ phận một cửa Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Nam. (Địa chỉ tại số 15 Trần Phú, Quang Trung, Phủ Lý, Hà Nam).
 • Nộp qua mạng: Sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh hoặc chữ ký số cá nhân để nộp hồ sơ tại đây

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Nam.

Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc.

Trong trường hợp hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp được cấp đăng ký kinh doanh mới theo quy định.

VI. Thủ tục thuế, ngân hàng sau khi thay đổi người đại diện theo pháp luật ở Hà Nam

Sau khi làm thay đổi người đại diện theo pháp luật ở Hà Nam cần làm các công việc sau:

 • Thông báo cho cơ quan thuế về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
 • Thông báo cho Ngân hàng thương mại về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.
 • Thông báo cho các đối tác, khách hàng về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tại Hà Nam.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật cho công ty ở Hà Nam. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 0969.324.395