Hướng dẫn thay đổi người đại diện theo pháp luật ở Hà Nam

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân thay mặt cho doanh nghiệp đó để thực hiện các quyền, nghĩa vụ trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Đồng thời người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp còn đại diện cho doanh nghiệp với tư cách là người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước các cơ quan, tổ chức. Vậy điều kiện để một người được đại diện theo pháp luật của công ty là gì? Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật thực hiện theo thủ tục nào? Chúng tôi tư vấn các quy định pháp luật khi thực hiện thay đổi người đại diện theo pháp luật ở Hà Nam qua bài viết sau:

I. Các chức danh có thể được lựa chọn khi thay đổi người đại diện theo pháp luật ở Hà Nam.

Một doanh nghiệp có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Theo đó, doanh nghiệp tại Hà Nam có thể lựa chọn thay đổi người đại diện theo pháp luật có một hoặc nhiều chức danh khác nhau.

Các chức danh có thể lựa chọn khi thay đổi người đại diện theo pháp luật là:

 • Giám đốc/Tổng giám đốc.
 • Chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên.
 • Trưởng phòng.
 • Giám đốc bộ phận.
 • Kế toán/Kế toán trưởng.
 • Chủ tịch công ty
 • Các chức danh khác theo quy định pháp luật và điều lệ công ty,,…

Thay đổi người đại diện cho công ty ở Hà Nam

II. Điều kiện người đại diện theo pháp luật mới trước khi làm thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật ở Hà Nam.

Cá nhân được lựa chọn làm người đại diện theo pháp luật cho doanh nghiệp ở Hà Nam phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Phải có địa chỉ cư trú tại Việt Nam. Trường hợp công ty ở Hà Nam có nhiều người đại diện theo pháp luật thì phải có ít nhất 1 người ở Việt Nam. Trường hợp người đại diện cuối cùng chuẩn bị ra nước ngoài thì trước khi xuất cảnh phải ủy quyền cho người khác làm đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • Là người từ đủ 18 tuổi, không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
 • Không thuộc các trường hợp bị luật cấm hoặc bị Tòa án cấm làm người quản lý, đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • Trường hợp doanh nghiệp là công ty cổ phần đại chúng thì chức danh người đại diện theo pháp luật không được đồng thời là Giám đốc/Tổng giám đốc/Chủ tịch Hội đồng quản trị.

III. Trách nhiệm của người đại diện mới sau khi thay đổi người đại diện theo pháp luật ở Hà Nam

Sau khi thay đổi người đại diện theo pháp luật ở Hà Nam, người đại diện theo pháp luật mới có trách nhiệm sau đây:

 • Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;
 • Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
 • Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp theo quy định.
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm trách nhiệm trên.

IV. Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật ở Hà Nam.

1. Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật ở Hà Nam với công ty TNHH

Công ty TNHH ở Hà Nam thay đổi người đại diện theo pháp luật cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

 • Thông báo thay đổi người đại diện của công ty TNHH tại Hà Nam.
 • Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
 • Quyết định của Chủ tịch Hội đồng thành viên/Chủ sở hữu về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật
 • Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • Giấy ủy quyền, bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh

Trường hợp doanh nghiệp là công ty TNHH 1 thành viên có chủ sở hữu là một doanh nghiệp khác thì phải có biên bản họp, quyết định của doanh nghiệp mẹ về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty con.

2. Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật ở Hà Nam với công ty cổ phần.

Công ty cổ phần khi thay đổi người đại diện theo pháp luật ở Hà Nam cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm:

 • Thông báo thay đổi người đại diện của công ty cổ phần tại Hà Nam
 • Biên bản họp của Hội đồng quản trị/Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
 • Nghị quyết của Chủ tịch Hội đồng quản trị/Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật
 • Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • Giấy ủy quyền, bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh

V. Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật ở Hà Nam.

Doanh nghiệp chuẩn bị 01 bộ hồ sơ nộp tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Nam thông qua các hình thức sau:

 • Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tại bộ phận một cửa Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Nam. (Địa chỉ tại số 15 Trần Phú, Quang Trung, Phủ Lý, Hà Nam)
 • Nộp qua mạng: Sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh hoặc chữ ký số cá nhân để nộp hồ sơ tại đây

Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc

Trong trường hợp hồ sơ hợp lệ, Sở kế hoạch và đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới đã thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Hà Nam cho doanh nghiệp.

VI. Thủ tục thuế, ngân hàng sau khi thay đổi người đại diện theo pháp luật ở Hà Nam

Sau khi làm thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật, doanh nghiệp tại Hà Nam cần làm các công việc sau:

 • Thông báo cho cơ quan thuế về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
 • Thông báo, cung cấp cho Ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản ngân hàng về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật. (Cung cấp bản sao đăng ký kinh doanh, Chứng minh thư/Căn cước công dân và mẫu chữ ký của người đại diện theo pháp luật mới)
 • Thông báo cho các đối tác, khách hàng về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tại Hà Nam.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi khi thực hiện thay đổi người đại diện theo pháp luật cho công ty ở Hà Nam. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 0969.324.395