Hướng dẫn giải quyết tranh chấp đất đai không sổ?

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được coi là giấy tờ pháp lý quan trọng khi có tranh chấp đất xảy ra. Vậy trong trường hợp đất không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì giải quyết tranh chấp như thế nào. Trong bài viết này, chúng tôi hướng dẫn thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai không sổ theo quy định mới nhất của pháp luật về đất đai.

I. Giải quyết tranh chấp đất đai không sổ nhưng có các giấy tờ khác liên quan.

Trong trường hợp tranh chấp đất không có sổ nhưng có các giấy tờ liên quan như sau:

 • Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp.
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;
 • Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;
 • Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;
 • Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;
 • Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;
 • Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ như:
  • Sổ mục kê đất, sổ kiến điền lập trước ngày 18 tháng 12 năm 1980.
  • Một trong các giấy tờ được lập trong quá trình thực hiện đăng ký ruộng đất, bao gồm:
   • Biên bản xét duyệt của Hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xã xác định người đang sử dụng đất là hợp pháp;
   • Bản tổng hợp các trường hợp sử dụng đất hợp pháp do Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xã hoặc cơ quan quản lý đất đai cấp huyện, cấp tỉnh lập;
   • Hoặc đơn xin đăng ký quyền sử dụng ruộng đất nếu không thuộc hai trường hợp trên.

Theo quy định của Luật đất đai 2013, giải quyết tranh chấp đất đai không sổ nhưng có một trong các giấy tờ trên thì thực hiện theo các bước sau:

 • Hòa giải tại UBND cấp xã.
 • Trong trường hợp hòa giải tại UBND xã không thành thì nộp hồ sơ khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

1. Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai không sổ tại UBND xã

Hồ sơ hòa giải tranh chấp đất gồm có:

 • Đơn đề nghị hòa giải tranh chấp đất không sổ.
 • Giấy tờ pháp lý có liên quan đến đất
 • Hộ khẩu, giấy tờ chứng thực cá nhân của các bên.

Thời gian giải quyết tranh chấp đất đai không sổ tại UBND xã: 45 ngày

2. Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai không sổ tại Tòa án.

Hồ sơ giải quyết tranh chấp đất đai không sổ tại Tòa án sơ thẩm gồm:

 • Đơn khởi kiện giải quyết tranh chấp đất không sổ.
 • Giấy tờ pháp lý có liên quan đến đất
 • Biên bản hòa giải không thành tại UBND xã
 • Hộ khẩu, giấy tờ chứng thực cá nhân của các bên.

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất không sổ: 

 • Với vụ án thông thường: Tòa án nhân dân cấp huyện
 • Với vụ án có yếu tố nước ngoài: Tòa án nhân dân cấp tỉnh

Thời hạn giải quyết: Từ 04-06 tháng. Trường hợp vụ án phức tạp có thể kéo dài thời gian

Giải quyết tranh chấp đất đai không sổ như thế nào?

II. Giải quyết tranh chấp đất đai không sổ và không có các giấy tờ khác liên quan.

Theo quy định pháp luật, trường hợp tranh chấp đất đai không sổ và không có một trong các giấy tờ pháp lý khác liên quan (đã đề cập ở trên), đã hòa giải tại UBND xã mà không thành thì có thể lựa chọn một trong hai phương án sau:

 • Yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai không sổ tại UBND có thẩm quyền:
  • Trường hợp tranh chấp giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết; nếu không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính;
  • Trường hợp tranh chấp mà một bên tranh chấp là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết; nếu không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính;
 • Khởi kiện trực tiếp tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự;

1. Hồ sơ giải quyết tranh chấp đất đai không sổ và không có giấy tờ pháp lý liên quan.

Hồ sơ giải quyết tranh chấp đất đai không sổ gồm có:

 • Đơn khởi kiện/Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai.
 • Hồ sơ kỹ thuật thửa đất tranh chấp
 • Biên bản hòa giải không thành tại UBND xã
 • Hộ khẩu, giấy tờ chứng thực cá nhân của người có liên quan.

Ngoài ra, một số cơ quan có thể yêu cầu có văn bản định giá tài sản tranh chấp để làm cơ sở giải quyết.

2. Thời hạn giải quyết tranh chấp đất đai không sổ và không có giấy tờ pháp lý liên quan.

Mỗi cơ quan có thời hạn giải quyết tranh chấp đất đai không sổ khác nhau như sau:

Tại UBND cấp huyện:

 • Xem xét, kiểm tra hồ sơ: 03 ngày làm việc
 • Tổ chức giải quyết: Không quá 45 ngày hoặc không quá 55 ngày đối với vùng sâu, vùng xa, các vùng khó khăn khác

Tại UBND cấp tỉnh:

 • Xem xét, kiểm tra hồ sơ: 03 ngày làm việc
 • TTổ chức giải quyết: Không quá 60 ngày hoặc không quá 70 ngày đối với vùng sâu, vùng xa, các vùng khó khăn khác

Tại Tòa án cấp sơ thẩm: Từ 04-06 tháng. Trường hợp vụ án phức tạp có thể kéo dài thời gian

Trên đây là tư vấn của chúng tôi giải quyết tranh chấp đất đai không sổ. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 0969.324.395 để được hỗ trợ.