Giấy phép kinh doanh cơ sở ăn uống

Ăn uống là nhu cầu thiết yếu của con người. Do đó, kinh doanh dịch vụ ăn uống hiện đang rất phát triển, đặc biệt ở các khu vực đô thị. Vậy để kinh doanh cơ sở ăn uống cần những điểu kiện nào? Trình tự thủ tục ra sao. Bài viết này Intermex sẽ thông tin tới bạn những điều kiện cần biết khi xin giấy phép kinh doanh cơ sở ăn uống theo quy định pháp luật Việt Nam.

I. Căn cứ pháp lý xin giấy phép kinh doanh cơ sở ăn uống

 • Luật an toàn thực phẩm năm 2010;
 • Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn luật an toàn thực phẩm;
 • Nghị định 115/20218/NĐ – CP quy định xử phạt hành chính về an toàn thực phẩm;
 • Thông tư 47/2014/TT-BYT hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống;
 • Quyết định 41/2005/QĐ-BYT

II. Điều kiện xin giấy phép kinh doanh cơ sở ăn uống

Theo quy định pháp luật, kinh doanh cơ sở ăn uống phải có các giấy phép sau:

 • Giấy phép đăng ký kinh doanh: Tùy thuộc vào quy mô để lựa chọn hình thức kinh doanh phù hợp (doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh cá thể) và phải đăng ký ngành nghề kinh doanh phù hợp.
 • Giấy phép Chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

III. Cơ quan nào cấp giấy phép kinh doanh cơ sở ăn uống

Theo quy định Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT, việc phân cấp thẩm quyền giấy phép kinh doanh cơ sở ăn uống như sau:

1. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận cho các cơ sở sau đây:

a) Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do Bộ Kế hoạch Đầu tư và Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

b) Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do Ủy ban nhân dân (hoặc cơ quan có thẩm quyền) quận, huyện,thị xã và thành phố thuộc tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có quy mô kinh doanh từ 200 suất ăn/lần phục vụ trở lên.

2. Ủy ban nhân dân (hoặc cơ quan có thẩm quyền) quận, huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh chịu trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do Ủy ban nhân dân (hoặc cơ quan có thẩm quyền) quận, huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có quy mô kinh doanh dưới 200 suất ăn/lần phục vụ.

3. Căn cứ vào tình hình thực tế và năng lực quản lý tại địa phương, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thể điều chỉnh việc phân cấp cấp Giấy chứng nhận đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho phù hợp.

IV. Hồ sơ xin giấy phép kinh doanh cơ sở ăn uống

Hồ sơ xin giấy phép kinh doanh cơ sở ăn uống được quy định tại Điều 36 Luật an toàn thực phẩm và Điều 1 Thông tư 47/2014/TT-BYT gồm có:

1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ ăn uống

3. Bản mô tả về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm, bao gồm:

a) Bản vẽ sơ đồ mặt bằng của cơ sở;

b) Sơ đồ quy trình chế biến, bảo quản, vận chuyển, bày bán thức ăn, đồ uống;

c) Bản kê về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ của cơ sở.

4. Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống 

5. Danh sách kết quả khám sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống.

6. Danh sách kết quả cấy phân tìm vi khuẩn tả, lỵ trực khuẩn và thương hàn của người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống đối với những vùng có dịch bệnh tiêu chảy đang lưu hành theo công bố của Bộ Y tế.

V. Kinh nghiêm thực tế xin giấy phép kinh doanh cơ sở ăn uống tại Intermex

Để tiết kiệm tối đa thời gian, bạn nên đồng thời xin giấy phép đăng ký kinh doanh và xin xác nhận kiến về an toàn thực phẩm 1 lúc (Intermex làm thủ tục xin giấy phép kinh doanh và cung cấp tài liệu để khách hàng ôn tập)

Nộp hồ sơ xin giấy phép kinh doanh cơ sở ăn uống gồm trình tự, thủ tục sau:

1. Thẩm định hồ sơ xin giấy phép kinh doanh cơ sở ăn uống

Cơ sở kinh doanh nộp hồ sơ theo hướng dẫn trên tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

 • Cơ quan nhà nước xem xét, thẩm định hồ sơ trong 05 ngày làm việc.
 • Trường hợp hợp lệ sẽ thông báo cho cơ sở kinh doanh biết và lên kế hoạch thẩm định tại chỗ cơ sở trực tiếp kinh doanh dịch vụ ăn uônga
 • Trường hợp hồ sơ có thiếu sót sẽ thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 60 ngày. Quá thời hạn trên, cơ quan nhà nước sẽ hủy hồ sơ

2. Thẩm định cơ sở có nhu cầu xin giấy phép kinh doanh cơ sở ăn uống

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi có thông báo hợp lệ, cơ quan cấp giấy chứng nhận xuống thẩm định cơ sở kinh doanh.

Nội dung thẩm định tại cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống gồm có:

 • Đối chiếu thông tin và thẩm định tính pháp lý của hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận với hồ sơ gốc lưu tại cơ sở theo quy định;
 • Thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở với hồ sơ và theo quy định và lập Biên bản thẩm định theo quy định

Theo kinh nghiệm của chúng tôi, đoàn thẩm định cơ sở có từ 3-5 cán bộ, trong đó có trưởng đoàn (phụ trách báo cáo kết quả thẩm định) và 1-2 người có chuyên môn về vệ sinh an toàn thực phẩm. Thông thường, chuyên viên xuống kiểm tra sẽ thẩm định cơ sở vật chất có đáp ứng được điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm không (theo Quyết định 41/2005/QĐ-BYT) , yêu cầu giải trình thêm về quy trình sơ chế, chế biến, nấu ăn, trưng bày, bảo quản đồ ăn,…Ngoài ra, cơ sở kinh doanh còn cần cung cấp các chứng từ, hóa đơn chứng minh các nguyên liệu nhập về có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng theo quy định. Intermex có thể hỗ trợ và thay mặt khách hàng đón tiếp và giải trình khi cơ quan nhà nước xuống kiểm tra cơ sở.

3. Cấp giấy chứng nhận xin giấy phép kinh doanh cơ sở ăn uống

Cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm được quy định như sau:

a) Trường hợp cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở. Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 37 Luật an toàn thực phẩm.

b) Trường hợp cơ sở chưa đủ điều kiện an toàn thực phẩm và phải chờ hoàn thiện, biên bản phải ghi rõ nội dung và thời gian hoàn thiện nhưng không quá 15 ngày. Đoàn thẩm định tổ chức thẩm định lại khi cơ sở có văn bản xác nhận đã hoàn thiện đầy đủ các yêu cầu về điều kiện an toàn thực phẩm của Đoàn thẩm định lần trước. Việc thẩm định thực hiện theo quy định

c) Trường hợp cơ sở không đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định, cơ quan có thẩm quyền căn cứ vào biên bản thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý an toàn thực phẩm trực tiếp của địa phương để giám sát và yêu cầu cơ sở không được hoạt động cho đến khi được cấp Giấy chứng nhận. Cơ sở phải nộp lại hồ sơ để được xem xét cấp Giấy chứng nhận theo quy định.

V. Dịch vụ xin giấy phép kinh doanh cơ sở ăn uống tại Intermex

Intermex cung cấp các dịch vụ pháp lý xin giấy phép vệ sinh toàn thực phẩm. Nội dung các công việc chúng tôi sẽ thực hiện như sau

 • Tư vấn các quy định về điều kiện kinh doanh cơ sở ăn uống theo quy định pháp luật hiện hành:
 • Soạn thảo, thực hiện các thủ tục pháp lý để xin giấy phép kinh doanh dịch vụ ăn uống như: xin giấy phép đăng ký kinh doanh (mở công ty hoặc hộ kinh doanh); xin xác nhận kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm; xin cấp chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm,…
 • Thay mặt khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước khi nộp hồ sơ, nhận kết quả, sửa đổi, bổ sung hồ sơ khi có yêu cầu
 • Trực tiếp xuống thẩm định cơ sở kiểm tra và góp ý cho khách hàng hoàn thiện, sửa đổi cơ sở trước khi thực hiện thủ tục
 • Cung cấp miễn phí tài liệu ôn thi xin xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm. (Intermex có thể đi thi cùng để hỗ trợ khách hàng)
 • Tiếp đoàn thẩm định cơ sở, giải trình với cơ quan nhà nước về điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống
 • Đặc biệt, để tri ân khách hàng, đối với các khách hàng thành lập doanh nghiệp mới tại Intermex, chúng tôi hỗ trợ tặng chữ ký số điện tử, miễn phí mở tài khoản ngân hàng (đã công bố lên cơ quan nhà nước), hoàn tất mọi thủ tục thuế ban đầu sau khi thành lập, tư vấn các vấn đề pháp lý khác (thuế, kế toán, xây dựng tên thương hiệu,…) cho khách hàng

Trên đây là những quy định thực tế và kinh nghiệm Intermex khi làm thủ tục xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm. Để được hỗ trợ thêm, quý khách hàng vui lòng liên hệ 0969.324.395 để được tư vấn