Dịch vụ thay đổi trụ sở công ty tại Thái Bình.

Theo quy định Luật doanh nghiệp 2020, trụ sở chính  của doanh nghiệp là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính. Vậy trong sản xuất, kinh doanh nếu doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi trụ sở chính cần thực hiện những thủ tục gì? Con dấu công ty và cách xử lý hóa đơn sau khi thay đổi trụ sở công ty thế nào? Mời bạn tham khảo bài viết thay đổi trụ sở công ty tại Thái Bình sau:

I. Thay đổi trụ sở công ty tại Thái Bình không làm thay đổi cơ quan thuế quản lý.

Đây là trường hợp công ty thay đổi trụ sở chính trong cùng 1 huyện (chi cục thuế huyện quản lý) hoặc trong tỉnh (do Cục thuế Thái Bình quản lý).

Khi làm thủ tục thay đổi trụ sở công ty tại Thái Bình không làm thay đổi cơ quan thuế quản lý, doanh nghiệp không phải thực hiện chốt thuế mà làm thủ tục trực tiếp tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh.

1. Hồ sơ thay đổi trụ sở công ty tại Thái Bình không làm thay đổi cơ quan thuế quản lý.

Hồ sơ thay đổi trụ sở chính của công ty tại Thái Bình gồm có các giấy tờ sau:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Thái Bình;
 • Biên bản họp của Hội đồng quản trị (với công ty cổ phần) hoặc của Hội đồng thành viên (với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh) về việc thay đổi trụ sở công ty;
 • Quyết định/Nghị quyết về việc thay đổi trụ sở công ty tại Thái Bình;
 • Giấy tờ chứng minh địa điểm chuyển mới chuyển đến là hợp pháp;
 • Chứng từ lệ phí thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
 • Giấy ủy quyền và giấy tờ chứng thực cá nhân của người thực hiện thủ tục.

2. Thủ tục thay đổi trụ sở công ty tại Thái Bình không làm thay đổi cơ quan thuế quản lý.

Nộp hồ sơ thay đổi trụ sở chính công ty tại Thái Bình bằng một trong các cách sau:

 • Nộp trực tiếp: Nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua chuyển phát nhanh về bộ phận tiếp nhận hồ sơ Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Bình. Địa chỉ tại: Số 233 đườngHai Bà Trưng, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
 • Nộp hồ sơ qua mạng tại đây

Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc.

Trong trường hợp hồ sơ hợp lệ, người được ủy quyền mang Giấy biên nhận đến bộ phận trả kết quả Sở kế hoạch và đầu tư nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới được cấp.

Thay đổi trụ sở công ty ở Thái Bình

II. Trường hợp thay đổi cơ quan thuế quản lý khi thay đổi trụ sở công ty tại Thái Bình.

Đây là trường hợp thay đổi trụ sở công ty sang huyện khác (nếu chi cụ thuế quản lý) hoặc chuyển trụ sở công ty sang địa bàn tỉnh khác.

Để  thay đổi địa điểm trụ sở chính của doanh nghiệp tại Thái Bình cần thực hiện hai bước sau:

 • Chốt thuế tại cơ quan thuế quản lý cũ;
 • Thực hiện thủ tục thay đổi trụ sở công ty tại Sở kế hoạch và đầu tư.

1. Chốt thuế trước khi thay đổi trụ sở công ty tại Thái Bình.

Doanh nghiệp trước khi thay đổi trụ sở công ty nộp các báo cáo thuế sau:

 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn;
 • Báo cáo thuế giá trị gia tăng;
 • Thông báo hủy hóa đơn (trường hợp không có nhu cầu sử dụng hóa đơn cũ còn thừa).

Hồ sơ thay đổi trụ sở công ty tại Thái Bình doanh nghiệp cần nộp tại cơ quan thuế quản lý như sau:

 • Công văn yêu cầu chốt thuế chuyển địa điểm doanh nghiệp;
 • Mẫu thay đổi thông tin trụ sở công ty;
 • Biên bản họp của Hội đồng quản trị (với công ty cổ phần) hoặc của Hội đồng thành viên (với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh) về việc thay đổi trụ sở công ty;
 • Quyết định/Nghị quyết về việc thay đổi trụ sở công ty tại Thái Bình;
 • Bản sao đăng ký kinh doanh hiện tại của doanh nghiệp.

2. Thực hiện thủ tục thay đổi trụ sở công ty tại Thái Bình ở Sở kế hoạch và đầu tư

Hồ sơ thay đổi trụ sở chính của công ty tại Thái Bình gồm có các giấy tờ sau:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Thái Bình;
 • Biên bản họp của Hội đồng quản trị (với công ty cổ phần) hoặc của Hội đồng thành viên (với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh) về việc thay đổi trụ sở công ty;
 • Quyết định/Nghị quyết về việc thay đổi trụ sở công ty tại Thái Bình;
 • Giấy tờ chứng minh địa điểm chuyển mới chuyển đến là hợp pháp;
 • Chứng từ lệ phí thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
 • Điều lệ công ty (trường hợp thay đổi trụ sở khác tỉnh);
 • Thông báo chốt thuế (nếu có);
 • Giấy ủy quyền và giấy tờ chứng thực cá nhân của người thực hiện thủ tục.

Nộp hồ sơ thay đổi trụ sở chính công ty tại Thái Bình bằng một trong các cách sau:

 • Nộp trực tiếp: Nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua chuyển phát nhanh về bộ phận tiếp nhận hồ sơ Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Bình. Địa chỉ tại: Số 233 đườngHai Bà Trưng, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình;
 • Nộp hồ sơ qua mạng tại đây

Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc.

Trong trường hợp hồ sơ hợp lệ, người được ủy quyền mang Giấy biên nhận đến bộ phận trả kết quả Sở kế hoạch và đầu tư nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới được cấp.

III. Xử lý hóa đơn sau khi thay đổi trụ sở công ty tại Thái Bình.

1.  Trường hợp sau khi thay đổi trụ sở công ty tại Thái Bình vẫn có nhu cầu sử dụng hóa đơn cũ.

Sau khi thay đổi trụ sở công ty tại Thái Bình, nếu doanh nghiệp có nhu cầu tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ còn thừa có thể xử lý như sau:

Xử lý hóa đơn giấy sau khi thay đổi trụ sở:

 • Đóng dấu địa chỉ mới của công ty lên phần địa chỉ cũ của hóa đơn đã in sẵn;
 • Gửi thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý sau khi chuyển đến;
 • Tiếp tục sử dụng hóa đơn.

Xử lý hóa đơn điện tử sau khi thay đổi trụ sở:

 • Lập thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý sau khi đã chuyển đến;
 • Liên hệ với đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử để điều chỉnh thông tin hóa đơn;
 • Tiếp tục sử dụng hóa đơn.

2. Trường hợp không có nhu cầu sử dụng hóa đơn cũ sau khi thay đổi trụ sở công ty tại Thái Bình.

Khi không có nhu cầu sử dụng hóa đơn cũ, doanh nghiệp thực hiện công việc sau:

 • Nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và Thông báo hủy hóa đơn nơi chuyển đi;
 • Đặt mua hóa đơn mới và làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn tại cơ quan thuế chuyển đến.

Sau khi cơ quan thuế chấp nhận thông báo sử dụng mẫu hóa đơn mới, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn như bình thường.

VI. Các thắc mắc thường gặp khi thay đổi trụ sở công ty tại Thái Bình.

Sau khi thay đổi trụ sở công ty có phải thay đổi mẫu con dấu công ty không?

Trong trường hợp doanh nghiệp tại Thái Bình thay đổi trụ sở công ty làm thay đổi thông tin của con dấu thì cần đặt in lại mẫu con dấu mới cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên theo Luật doanh nghiệp 2020 mới có hiệu lực, doanh nghiệp không cần thực hiện thủ tục thông báo thay đổi mẫu con dấu đến Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Bình.

Để sử dụng mẫu con dấu mới, doanh nghiệp làm Quyết định thay đổi sử dụng mẫu con dấu và thông báo cho các khách hàng, đối tác để sử dụng.

Chi phí thực hiện thủ tục thay đổi trụ sở công ty tại Thái Bình là bao nhiêu?

Theo quy định, thực hiện thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp mất phí là 100.000 VNĐ

Doanh nghiệp muốn chuyển sang dùng hóa đơn điện tử sau khi đổi trụ sở công ty tại Thái Bình được không?

Doanh nghiệp sau khi thay đổi trụ sở có thể chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử. Tuy nhiên phải thực hiện các công việc sau:

 • Nộp báo cáo sử tình hình sử dụng hóa đơn cũ;
 • Nộp thông báo hủy hóa đơn cũ;
 • Đặt mua hóa đơn điện tử tại đơn vị cung cấp;
 • Gửi Thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý.

V. Dịch vụ thay đổi trụ sở công ty tại Thái Bình.

Với đội ngũ chuyên viên nhiệt tình, giàu kinh nghiệm, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn và thực hiện các thủ tục thay đổi trụ sở doanh nghiệp trọn gói, giá rẻ. Các công việc thực hiện:

 • Tư vấn các quy định pháp luật về thay đổi trụ sở doanh nghiệp.
 • Hỗ trợ chốt thuế trước khi chuyển địa điểm;
 • Thực hiện thủ tục thay đổi trụ sở công ty tại Sở kế hoạch đầu tư;
 • Đặt in mẫu con dấu pháp nhân mới cho doanh nghiệp;
 • Thực hiện thủ tục thuế sau khi doanh nghiệp chuyển trụ sở;
 • Tư vấn các quy định khác có liên quan.

Trên đây là nội dung tư vấn khi thực hiện thủ tục thay đổi trụ sở công ty tại Thái Bình và xử lý hóa đơn sau khi thay đổi trụ sở công ty. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 0969.324.395 để được tư vấn.