Thủ tục thay đổi giám đốc công ty ở Hải Phòng

Giám đốc công ty là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Giám đốc được thay mặt công ty thực hiện các quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động. Công ty có thể có một hoặc nhiều giám đốc khác nhau. Nếu doanh nghiệp của bạn đang có nhu cầu thực hiện thủ tục thay đổi giám đốc công ty ở Hải Phòng, bạn có thể tham khảo nội dung bài viết dưới đây.

I. Thủ tục thay đổi giám đốc công ty ở Hải Phòng thế nào?

Thủ tục thay đổi giám đốc công ty ở Hải Phòng gồm các bước sau:

1. Ra quyết định thay đổi giám đốc công ty ở Hải Phòng

Tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp mà thẩm quyền ra quyết định thay đổi giám đốc công ty ở Hải Phòng khác nhau. Cụ thể như sau:

 • Công ty TNHH 1 TV: Chủ sở hữu (Chủ tịch công ty);
 • Công ty TNHH 2 TV trở lên: Hội đồng thành viên;
 • Công ty cổ phần: Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị.

Ra quyết định thay đổi giám đốc công ty ở Hải Phòng do

2. Soạn thảo hồ sơ thay đổi giám đốc công ty ở Hải Phòng

Hồ sơ thay đổi giám đốc công ty ở Hải Phòng được chuẩn bị, soạn thảo và nộp đến Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hải Phòng. Hồ sơ thay đổi thay đổi giám đốc công ty phải đầy đủ theo quy định Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3. Nộp hồ sơ và nhận giấy chứng nhận thay đổi giám đốc công ty ở Hải Phòng

Hồ sơ thay đổi giám đốc công ty ở Hải Phòng sẽ được nộp tới sở kế hoạch đầu tư để thẩm định bằng hình thức trực tiếp hoặc qua mạng.

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, sở kế hoạch đầu tư thành phố Hải Phòng cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới. Trong đó sẽ ghi nhận thông tin giám đốc mới công ty ở Hải Phòng.

Xem thêm: Giải thể chi nhánh công ty ở Hải Phòng

4. Cập nhật các thông tin liên quan khi thay đổi giám đốc công ty ở Hải Phòng.

Sau khi hoàn thành thủ tục thay đổi giám đốc công ty ở Hải Phòng, doanh nghiệp thông báo việc thay đổi giâm đốc đến ngân hàng, đối tác, khách hàng, các giấy phép con,…

II. Hồ sơ thay đổi giám đốc công ty ở Hải Phòng.

1. Hồ sơ thay đổi giám đốc công ty ở Hải Phòng là công ty TNHH

Công ty TNHH cần chuẩn bị các hồ sơ sau để thay đổi người đại diện theo pháp luật:

 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 • Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi giám đốc công ty;
 • Quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu về việc thay đổi giám đốc;
 • Giấy ủy quyền cho người thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh;
 • Bản sao công chứng căn cước công dân của giám đốc mới

2. Hồ sơ thay đổi giám đốc công ty ở Hải Phòng là công ty cổ phần.

Công ty cổ phần cần chuẩn bị các hồ sơ sau để thay đổi giám đốc công ty:

 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 • Biên bản họp của Hội đồng quản trị/Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi giám đốc công ty;
 • Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị/Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi giám đốc;
 • Giấy ủy quyền cho người thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh;
 • Bản sao công chứng căn cước công dân của giám đốc mới

III. Giải đáp thắc mắc khi thay đổi giám đốc công ty ở Hải Phòng

1. Điều kiện của giám đốc mới khi thực hiện thủ tục thay đổi giám đốc công ty ở Hải Phòng

Theo quy định của pháp luật, giám đốc công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

 • Từ đủ 18 tuổi trở lên;
 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
 • Không là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đã phá sản từ 1 đến 3 năm;
 • Bị hạn chế theo quy định của luật công chức, viên chức.

Ngoài ra, đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện sẽ yêu cầu giám đốc phải có bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn phù hợp. Ví dụ đối với cơ sở giáo dục thì giám đốc đáp ứng điều kiện về bằng cấp, nhân thân, kinh nghiệm công tác,… Đối với cơ sở kinh doanh thuốc thì giám đốc phải có chứng chỉ hành nghề dược,…

2. Giám đốc mới có phải chịu trách nhiệm vi phạm của giám đốc cũ không?

Giám đốc mới là người tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của giám đốc. Với tư cách là người đại diện theo pháp luật mới của doanh nghiệp, giám đốc mới tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của giám đốc cũ. Tuy nhiên, giám đốc mới không phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với các vi phạm của giám đốc cũ sau khi thay đổi giám đốc công ty ở Hải Phòng.

3. Giám đốc có bắt buộc phải là người đại diện theo pháp luật công ty ở Hải Phòng không?

Giám đốc được coi là người quản lý của doanh nghiệp. Giám đốc không bắt buộc là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Tuy nhiên, doanh nghiệp bắt buộc phải có người đại diện. Trong trường hợp này, doanh nghiệp có thể lựa chọn các chức danh khác như chủ tịch HĐQT, chủ tịch HĐQT, chủ tịch công ty,…. để làm chức danh người đại diện theo pháp luật.

4. Thủ tục thay đổi giám đốc công ty ở Hải Phòng mất bao tiền?

Thủ tục thay đổi giám đốc công ty ở Hải Phòng phải thực hiện tại Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng. Khi thực hiện thủ tục này, doanh nghiệp phải nộp lệ phí công bố là 100.000 VNĐ.

5. Dịch vụ thay đổi giám đốc công ty ở Hải Phòng mất bao tiền?

Hiện nay, có nhiều đơn vị tư vấn và công ty luật cung cấp dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty. Phí dịch vụ thay đổi giám đốc công ty ở Hải Phòng giao động từ 1.8tr-2tr tùy trường hợp.

6. Thay đổi giám đốc công ty ở Hải Phòng mất bao lâu?

Theo quy định hiện hành, thủ tục thay đổi giám đốc công ty hết 3 ngày làm việc.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về thủ tục thay đổi giám đốc công ty ở Hải Phòng. Doanh nghiệp có thể tự thực hiện theo hướng dẫn trên của chúng tôi. Nếu cần giải đáp thắc mắc vui lòng liên hệ 0969324395.